[1]
Travnikar, T. and Juvančič, L. 2018. Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming. Geografski vestnik. 90, 2 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/GV90203.