[1]
Jelovčan, M., Žigon, T. and Brenčič, M. 2021. Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju. Geografski vestnik. 93, 1 (Dec. 2021), 87–107. DOI:https://doi.org/10.3986/GV93103.