(1)
Travnikar, T.; Juvančič, L. Prostorski Vzorec vključevanja Slovenskih Kmetijskih Gospodarstev V ekološko Kmetovanje // Spatial Pattern of the Integration of Farm Holdings in Slovenia into Organic Farming. Geogr. vestn. 2018, 90.