(1)
Perko, D.; Kladnik, D. Slovenski Eksonimi V Sosedstvu Slovenije // Slovenian Exonyms in Slovenia’s Neighborhood. Geogr. vestn. 2019, 91.