(1)
Jelovčan, M.; Žigon, T.; Brenčič, M. Zgodovina in Rekonstrukcija Meritev Vodostajev Na Planinskem Polju. Geogr. vestn. 2021, 93, 87–107.