Travnikar, T., & Juvančič, L. (2018). Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming. Geografski Vestnik, 90(2). https://doi.org/10.3986/GV90203