Jelovčan, M., Žigon, T., & Brenčič, M. (2021). Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju. Geografski Vestnik, 93(1), 87–107. https://doi.org/10.3986/GV93103