vestnik, G. (2023). Kronika // Chronicle. Geografski Vestnik, 95(1), 159–174. Retrieved from https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/9338