PERKO, D.; KLADNIK, D. Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije // Slovenian exonyms in Slovenia’s neighborhood. Geografski vestnik, [S. l.], v. 91, n. 2, 2019. DOI: 10.3986/GV91208. Disponível em: https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7972. Acesso em: 19 jun. 2024.