Travnikar, Tanja, and Luka Juvančič. 2018. “Prostorski Vzorec vključevanja Slovenskih Kmetijskih Gospodarstev V ekološko Kmetovanje // Spatial Pattern of the Integration of Farm Holdings in Slovenia into Organic Farming”. Geografski Vestnik 90 (2). https://doi.org/10.3986/GV90203.