Perko, Drago, and Drago Kladnik. 2019. “Slovenski Eksonimi V Sosedstvu Slovenije // Slovenian Exonyms in Slovenia’s Neighborhood”. Geografski Vestnik 91 (2). https://doi.org/10.3986/GV91208.