Jelovčan, Mateja, Tanja Žigon, and Mihael Brenčič. 2021. “Zgodovina in Rekonstrukcija Meritev Vodostajev Na Planinskem Polju”. Geografski Vestnik 93 (1):87–107. https://doi.org/10.3986/GV93103.