vestnik, Geografski. 2023. “Kronika // Chronicle”. Geografski Vestnik 95 (1):159-74. https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/9338.