Travnikar, T. and Juvančič, L. (2018) “Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming”, Geografski vestnik, 90(2). doi: 10.3986/GV90203.