Perko, D. and Kladnik, D. (2019) “Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije // Slovenian exonyms in Slovenia’s neighborhood”, Geografski vestnik, 91(2). doi: 10.3986/GV91208.