Jelovčan, M., Žigon, T. and Brenčič, M. (2021) “Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju”, Geografski vestnik, 93(1), pp. 87–107. doi: 10.3986/GV93103.