[1]
T. Travnikar and L. Juvančič, “Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming”, Geogr. vestn., vol. 90, no. 2, Dec. 2018.