[1]
D. Perko and D. Kladnik, “Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije // Slovenian exonyms in Slovenia’s neighborhood”, Geogr. vestn., vol. 91, no. 2, Dec. 2019.