[1]
M. Jelovčan, T. Žigon, and M. Brenčič, “Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju”, Geogr. vestn., vol. 93, no. 1, pp. 87–107, Dec. 2021.