Travnikar, T., and L. Juvančič. “Prostorski Vzorec vključevanja Slovenskih Kmetijskih Gospodarstev V ekološko Kmetovanje // Spatial Pattern of the Integration of Farm Holdings in Slovenia into Organic Farming”. Geografski Vestnik, vol. 90, no. 2, Dec. 2018, doi:10.3986/GV90203.