Perko, D., and D. Kladnik. “Slovenski Eksonimi V Sosedstvu Slovenije // Slovenian Exonyms in Slovenia’s Neighborhood”. Geografski Vestnik, vol. 91, no. 2, Dec. 2019, doi:10.3986/GV91208.