Perko, Drago, and Drago Kladnik. “Slovenski Eksonimi V Sosedstvu Slovenije // Slovenian Exonyms in Slovenia’s Neighborhood”. Geografski vestnik 91, no. 2 (December 15, 2019). Accessed June 19, 2024. https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7972.