1.
Travnikar T, Juvančič L. Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming. Geogr. vestn. [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 19];90(2). Available from: https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7308