1.
Jelovčan M, Žigon T, Brenčič M. Zgodovina in rekonstrukcija meritev vodostajev na Planinskem polju. Geogr. vestn. [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 24];93(1):87–107. Available from: https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/8177