Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik: Dr. Blaž Komac
Uredniški odbor: dr. Blaž Komac (predsednik), Olga Andrejek, Olga Andrejek, dr. Tom Bajcar, Nuška Čakš, Jager, mag. Milena Dobnik Jeraj, dr. Mojca Dolinar, ppk. Dušan Gombač, dr. Andrej Gosar, dr. Lučka Kajfež Bogataj, Jasmina Karba, dr. Domen Kušar, dr. Marjan Malešič, Aleksandra Pelko Jamnik, dr. Franci Steinman, Srečko Šestan, dr. Tajan Trobec.