O reviji

Revija Ujma objavlja poljudnoznanstvene, strokovne in izjemoma tudi znanstvene prispevke, razprave, kratke vesti ter presoje člankov, kratka poročila o nesrečah in pomembnejših dogodkih, preglede literature, ocene novih knjig in druge prispevke s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posebno pozornost posveča preventivi, predvsem preučevanju ogroženosti, varstvu pred nesrečami in preprečevanju nesreč v Republiki Sloveniji.
Revija predstavlja pregled dogodkov doma in v svetu za preteklo leto. Poleg dokumentarne vloge prinaša praktične in teoretske izkušnje ustanov in enot, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zaščito in reševanjem ter najnovejša znanstvena spoznanja s tega področja – vse to v strokovnem jeziku, ki odseva interdisciplinarnost. Njen poglavitni namen je predstaviti prizadevanja za zmanjšanje ogroženosti, kar je v pokrajini vidno kot preprečevanje nastanka pojavov, prilagajanje in izogibanje nevarnim območjem. Revija je od začetka zasnovana dvojno. Dobršen del obsega pregled nesreč preteklega leta, sledijo pa vsebinski sklopi, ki so od osme številke samostojna poglavja: odpravljanje posledic, varstvo pred nesrečami, informatika, izobraževanje, tuje izkušnje in pregledi. 
Namenjena je tistim, ki so vsakodnevno vpeti v delovanje sistema zaščite in reševanja, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z različnimi nesrečami in tudi širši javnosti.

Izdajatelj in založnik revije Ujma je Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo. Revija je v celoti objavljena v elektronski obliki na strani https://ojs.zrc-sazu.si/ujma, izhaja pa tudi v tiskani obliki.