SUSPENDIRANE SNOVI V SLOVENSKIH REKAH V LETIH 2021 IN 2022

Avtorji

  • Florjana Ulaga Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Voda se v rečnem koritu pretaka po sedimentih, ki sestavljajo dno in breg reke. Rinjeni sedimenti se ob povečani hitrosti vode premikajo po rečnem dnu, del sedimentov pa v suspendirani obliki potuje po reki z njenim tokom. V letih 2021 in 2022 je bila vsebnost suspendiranih snovi v rekah večkrat zelo povečana. Po navadi so bili vzrok za to naravni procesi v porečju, zlasti povečana vodnatost reke ob intenzivnejših padavinah. Najizraziteje je bila vsebnost suspendiranih snovi povečana v Muri ob visokovodnem dogodku maja 2021, ko se je v enem dnevu skozi prečni prerez reke preneslo dobrih 39.720 ton suspendiranih snovi. Močneje je bila vsebnost suspendiranih snovi povečana tudi v Savinji 15. decembra 2022, ko je bil dnevni prenos suspendiranih snovi 15.690 ton. Kljub posameznim izrazitejšim povečanjem prenosa suspendiranih snovi pa so reke v zadnjih dveh letih po svojih strugah prenesle manj sedimentov kot v obdobju 2017–2020. Razlog za to so najverjetneje daljša obdobja sušnih razmer površinskih voda, ki so bila leta 2022 izrazita predvsem v zahodnem delu Slovenije.

Literatura

Arhiv Agencije Republike Slovenije za okolje.

Guide to Hydrological Practices (WMO – No. 168), Volume I: Hidrology – From Measurement to Hydrological Information, 2008. WMO.

Ulaga, F., 2011. Vsebnost in premeščanje suspendiranih snovi v slovenskih rekah. V: Hidrološki letopis Slovenije 2008, Agencija Republike Slovenije za okolje, 56–60.

Ulaga, F., 2017. Spremljanje motnosti rek za ustreznejše vrednotenje kakovostnega stanja površinskih voda. Ujma, 31, 196–201.

Ulaga, F., 2019. Motnost slovenskih rek leta 2018. Ujma, 33, 112–118.

Ulaga, F., 2021. Prenos suspendiranih snovi v slovenskih rekah v obdobju 2017–2020. Ujma, 34-35, 270–274.

Urejanje zaliva Orehovo, 2022. Hidroelektrarne na spodnji Savi. https://www.he-ss.si/objava/urejanje-zaliva-orehovo.html, 7. 6. 2023.

WFD – Direktiva 2000/60/EC Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepanje Skupnosti na področju politike do voda (Official Journal of the European Communities, 2000).

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Nevarnosti in ogroženost