KIBERNETSKI NAPAD NA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Avtorji

  • Boštjan Tavčar Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

Povzetek

V članku je prestavljen značilen potek hekerskih napadov z uporabo izsiljevalskih virusov, ki se jih lahko kot storitev najame na temnem spletu. Opisani so tudi potek kibernetskega napada na informacijski sistem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ukrepanje ob napadu in po njem ter odprava posledic napada. Predstavljena je ocena dejanske ogroženosti. Na koncu je analiza podatkov, pridobljenih na temnem spletu.

Literatura

New Golang Ransomware Agenda Customizes Attacks, Trend Micro, 25. 8. 2022. https://www.trendmicro.com/en_us/research/22/h/new-golang-ransomware-agenda-customizes-attacks.html, 4. 6. 2023.

Ransomware as a Service (RaaS), Trend Micro. https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/ransomware-as-a-service-raas, 4. 6. 2023.

Why Ransomware-as-a-Service (RaaS) is Exploding as a Cyber Threat, Hitachi Systems Security inc. https://hitachi-systems-security.com/the-emergence-of-ransomware-as-a-service-raas/, 4. 6. 2023.

Ransomware-as-a-Service: An infamously lucrative business model, Conscia. https://conscia.com/blog/ransomware-as-a-service-an-infamously-lucrative-business-model/, 4. 6. 2023

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Nevarnosti in ogroženost