CROSSRISK – JAVNA OPOZORILA IN ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI ZARADI PADAVIN IN SNEŽNE ODEJE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU SLOVENIJE IN AVSTRIJE

Avtorji

  • Boštjan Muri Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Miha Pavšek Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana
  • Aleš Poredoš Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Na severu Slovenije in jugu Avstrije so številna območja, na katerih velike količine dežja, snega in snežni plazovi pogosto povzročajo škodo in ogrožajo ljudi. Tega ne občutijo le tamkajšnje prebivalstvo, ampak tudi obiskovalci, ki so tam po službeni dolžnosti ali ob prostočasnih dejavnostih v naravnem okolju. Za to območje do zdaj ni bilo na voljo enotnih vremenskih, hidroloških, plazovnih in podnebnih informacij. Da bi izboljšali in uskladili čezmejna opozorila ter napovedi, se je sedem projektnih partnerjev iz Slovenije in Avstrije povezalo v projektu CROSSRISK s podnaslovom »Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje«. Projekt CROSSRISK je omogočil razvoj novih standardiziranih sistemov vremenskih, snežnih in hidroloških napovedi ter opozarjanja na naravne nevarnosti, kot so poplave, snežni plazovi in snežne obtežbe. Med glavnimi dosežki projekta so boljši, inovativni modeli za napovedovanje vremena in čezmejna homogenost opozoril o naravnih nevarnostih, povezanih z dežjem in snegom. V okviru projekta smo vzpostavili modele za napovedovanje snega (višina snežne odeje, snežna obtežba in potencial za zasneževanje) in izboljšali hidrološke napovedi ter poplavna opozorila v porečju reke Mure. Nadgradili smo merilne sisteme in proučili vpliv podnebnih sprememb na naravne nevarnosti, povezane s padavinami in snežno odejo. Izobraževali smo strokovnjake in ciljne skupine širše javnosti glede tveganj in priložnosti, povezanih z dežjem in snegom. Ob tem smo tudi spodbujali čezmejno sodelovanje.

Literatura

Koprivšek, M., Cedilnik, J., Petan, S., 2022. Izboljšanje napovedovanja poplav v porečju Mure. UJMA, 36, 257–264.

Lokošek, N., in Kozjek Mihelec, K., 2022. Ocena ekstremnih padavinskih in snežnih razmer v današnjem in prihodnjem podnebju na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije. UJMA, 36, 257–264.

Novičnik št. 6 - Nove čezmejne vremenske in podnebne informacije za zmanjšanje tveganj zaradi naravnih nesreč na območju SI-AT. https://crossrisk.eu/sl/assets/newsletters/CROSSRISK_nl6_sl.pdf, 30. 4. 2022.

Novičnik št. 4 - Sneg in poplave – varneje v naravnem okolju. https://crossrisk.eu/sl/assets/newsletters/CROSSRISK_nl4_sl.pdf, 30. 4. 2022.

Pavšek, M., 2021. Nove vremenske informacije in opozorila za planince. Planinski vestnik, 12, 4–9.

Pavšek, M., 2021. Vremenske in plazovne informacije na enem mestu. Planinski vestnik, 12, 10–14.

Pavšek, M., 2021. Uporabniški ocvirki projekta CROSSRISK. Planinski vestnik, 12, 15–19.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj