ANALIZA MNENJ ŽUPANOV GLEDE VLOGE OBČIN V SISTEMU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI Z VIDIKA VREMENSKO POGOJENIH NESREČ

Avtorji

  • Miro Haček Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
  • Simona Kukovič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Povzetek

Pogosti naravni pojavi, ki so posledica vremenskih sprememb in se v zadnjem desetletju ali dveh pojavljajo po celotnem ozemlju Republike Slovenije, pa naj bodo to primeri žleda, poletnih suš, neurij z močnim vetrom in točo, povodnji ali poplav, kažejo ranljivost sodobnih družb, prepletenost in soodvisnost najpomembnejše družbene infrastrukture, odvisnost od distribucije električne energije in šibkost informacijsko-komunikacijskih sistemov (Komac, 2020–21). Praviloma se na take naravne pojave najprej odzovejo občine, ki v skladu z normativnim okvirom urejajo ter izvajajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Namen članka, ki sicer predstavlja samo delček pred kratkim končanega ciljnega raziskovalnega projekta, je predstaviti ter analizirati mnenja županov glede vloge občine v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na primeru vremensko pogojenih nesreč na podlagi vsebinsko obsežne empirične raziskave, opravljene med župani slovenskih občin pred lokalnimi volitvami leta 2022, ter predlagati nekatera javnopolitična priporočila, ki izhajajo iz pridobljenih podatkov.

Literatura

Cegnar, T., 2022. Podnebne razmere v Sloveniji leta 2021. Ujma, 36, 31–54.

Haček, M., in sod., 2022. Raziskava Vloga občin v sistemu ZRP z vidika vremensko pogojenih nesreč. Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center.

Jeraj, J., 2018. Vodenje v Civilni zaščiti nekdaj in danes. Ujma, 32, 250–256.

Jeraj, J., 2020–21. Prispevek k oblikovanju standardov in normativov za občinske javne uslužbence na področju zaščite, reševanja in pomoči. Ujma, 34-35, 372–379.

Komac, B., 2020–21. Mednarodna primerjava Slovenije glede učinkov naravnih nesreč. Ujma, 34-35, 357–371.

Komac, B., 2022. Uvodnik: Upravljanje naravnih nesreč jutri ne bo enako današnjemu. Ujma, 36, 4–7.

Prebilič, V., 2021. Crisis management in municipality: The role of Civil Protection during covid-19 crisis. Journal of Comparative Politics, 15(1), 56–72.

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, 2016. Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16.

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, 2010. Uradni list Republike Slovenije, št. 27/10.

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, 2019. Uradni list Republike Slovenije, št. 59/19.

Zakon o lokalni samoupravi, 2007. Uradni list Republike Slovenije, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 11/18, 30/18, 61/20 in 80/20.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1994. Uradni list Republike Slovenije, št. 64/94, 28/06, 51/06 in 97/10.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj