ZAZNAVANJE PLIMOVANJA TRDNE ZEMLJE S SEIZMOMETRI DRŽAVNE MREŽE POTRESNIH OPAZOVALNIC

Avtorji

  • Izidor Tasič Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana

Povzetek

Tla pod našimi nogami vsak dan nihajo z zelo dolgo periodo in amplitudo, tudi do 30 centimetrov, kar ni posledica potresov ali premikanj tektonskih plošč, temveč privlačnih sil Lune in Sonca. To premikanje je plimovanje Zemljine skorje in ga beležijo tudi občutljivi širokopasovni seizmometri državne mreže potresnih opazovalnic. Čeprav seizmometri niso namenjeni beleženju tako dolgoperiodnih nihanj tal, lahko z združitvijo meritev iz vse mreže pravilno opredelimo plimovanje Zemljine skorje v Sloveniji. S pomočjo teoretičnih informacij o plimovanju lahko tudi prepoznamo motnje v delovanju seizmometra ali vpliv strukture posamezne potresne opazovalnice na seizmološke meritve.

Literatura

Agnew, D. C., 2007. Earth Tides, Treatise on Geophysics: Geodesy, T. A. Herring, ed., Elsevier, New York, 163–195.

Agnew, D. C., 2005. Earth Tides: An Introduction. https://www.unavco.org/education/professional-development/short-courses/course-materials/strainmeter/2005-strainmeter-course-materials/tidenote.pdf, 28. 5. 2023.

Agnew, D. C., 1986. Strainmeters and tiltmeters, Rev. Geophys, 24, 579−624.

Agnew, D. C., Wyatt, F. K., 2003. Long-base laser strainmeters: a review, SIO Technical Report, 2. https://repositories.cdlib.org/sio/techreport/2/, 28. 5. 2023.

Alterman, Z., Jarosch, H., Pekeris, C. L., 1959. Oscillations of the earth. Proc. R. Soc. Lond 252, 80–95.

Christodoulidis, D. C., Smith, D. E., Williamson, R. G., Klosko, S. M., 1988. Observed tidal braking in the Earth/Moon/Sun system. J Geophys Res Solid Earth 93, 6216–6236.

Greene, C., 2023. Sold Earth Tide Predictions. https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/50327-sold-earth-tide-predictions, MATLAB Central File Exchange, 28. 5. 2023.

Hinderer, J., Amalvict, M., Crossley, D., Leveque, J. J., Rivera, L., Luck, B., 2002. Tides, earthquakes and ground noise as seen by the absolute gravimeter FG5 and its superspring; comparison with a superconducting gravimeter and a broadband seismometer, Metrologia 39 495, DOI 10.1088/0026-1394/39/5/11.

LaCoste, L., 1988. The zero-length spring gravity meter. The Leading Edge, 7 (7): 20–21.

Marson, I., 2012. A Short Walk along the Gravimeters Path. International Journal of Geophysics, vol. 2012. https://doi.org/10.1155/2012/687813.

Milbert, D., 2018. Solid Earth Tide. https://geodesyworld.github.io/SOFTS/solid.htm, 28. 5. 2023.

NOAA, 2023, Are tides higher when the moon is directly overhead? https://oceanservice.noaa.gov/facts/moon-tide.html, 28. 5. 2023.

Ostrihansky, L., 2019. Summary of the most evident tidal actions on solid Earth. 10.13140/RG.2.2.22859.95529.

Pavlovčič Prešeren, P., Kuhar, M., 2015. Modeliranje plimovanja trdne Zemlje za geodetsko določanje 3D položaja točk kombinirane geodetske mreže, Raziskave s področja geodezije in geofizike 2015, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 93–102.

Ruotsalainen, H., 2001. Modernizing the Finnish long water-tube tilt meter. Journal of the Geodetic Society of Japan, 47(1), 28–33.

Tasič, I., 2019. Triosni širokopasovni seizmometri s postavitvijo senzorjev XYZ in UVW. Ujma 33, 2019, 185–191.

USGS, 2023. Can the position of the moon or the planets affect seismicity? Are there more earthquakes in the morning/in the evening/at a certain time of the month? https://www.usgs.gov/faqs/can-position-moon-or-planets-affect-seismicity-are-there-more-earthquakes-morningin-eveningat, 28. 5. 2023.

Vidrih, R., Sinčič, P., Tasič, I., Gosar, A., Godec, M., Živčić, M., 2006. Državna mreža potresnih opazovalnic, ur. Vidrih, R., Agencija RS za okolje, Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj