POZNAVANJE STRUPENIH RASTLIN IN ZNANJE PRVE POMOČI

Avtorji

  • Sara Mlinar Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana
  • Gregor Jereb Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana
  • Miran Brvar Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Ljubljana
  • Eva Dolenc Šparovec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana
  • Damjan Slabe Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana

Povzetek

V Sloveniji zastrupitve z rastlinami predstavljajo manjši delež vseh zastrupitev. Pri mladih največkrat pride do zastrupitev zaradi željenega učinka halucinacij, pri starejših pa zaradi zamenjave užitnih rastlin s strupenimi. Ob zastrupitvi s strupeno rastlino so ključni hitri ukrepi prve pomoči in čimprejšnja strokovna zdravstvena pomoč. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako posamezniki poznajo izbrane strupene rastline in kakšno je njihovo znanje o ukrepih prve pomoči ob morebitni zastrupitvi. Podatki so bili zbrani z aplikacijo za spletno anketiranje 1KA in tiskano različico vprašalnika. V raziskavo je bila vključena 301 oseba. Anketiranci so na fotografijah najbolje prepoznali šmarnico, navadni bršljan, črni bezeg in tiso. Najpogosteje omenjeni znaki zastrupitev, ki so jih anketiranci navajali, so bruhanje, slabost, driska, bolečine v trebuhu in prebavne težave ter vrtoglavica. Anketiranci vedo, da napotki za prvo pomoč pri zastrupitvi s strupeno rastlino vključujejo čiščenje ustne votline, izzivanje bruhanja (po posvetu z zdravnikom) in jemanje aktivnega oglja (po posvetu z zdravnikom) ter shranjevanje ostankov rastline. Kandidati bi se morali na različnih tečajih prve pomoči seznaniti z osnovnimi ukrepi prve pomoči pri zastrupitvi s strupenimi rastlinami, saj je ta tematika navadno izpuščena.

Literatura

Avau, B., Borra, V., Vanhove, A. C., Vandekerckhove, P., De Paepe, P., & De Buck, E., 2018. First aid interventions by laypeople for acute oral poisoning. The Cochrane database of systematic reviews, 12(12), Art. No.: CD013230. https://doi.org/10.1002/14651858. CD013230, 22. 2. 2021.

Brvar, M., 2006. Zastrupitve. In U. Ahčan (Ed.), Prva pomoč: priročnik s praktičnimi primeri (pp. 154–175). Rdeči križ Slovenije.

Brvar, M., & Jamšek, M., 2014. Zastrupitve z rastlinami, ki so podobne čemažu. In M. Brvar (Ed.), Toksikologija 2014: Zastrupitve s strupenimi rastlinami (pp. 9–17). Slovensko zdravniško društvo – Sekcija za klinično toksikologijo.

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, 2023. Prva pomoč pri zastrupitvah. http://ktf.si/prva-pomoc/, 20. 7. 2023.

Fatur, K., & Kreft, S., 2021. Nixing the nightshades: traditional knowledge of intoxicating members of the Solanaceae among hallucinogenic plant and mushroom users in Slovenia. Public library of science one, 16(2), e0247688. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247688, 22. 2. 2021.

Ghorani-Azam, A., Sepahi, S., Riahi-Zanjani, B., Alizadeh Ghamsari, A., Mohajeri, S. A., & Balali-Mood, M., 2018. Plant toxins and acute medicinal plant poisoning in children: a systematic literature review. Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 23(26). https://dx.doi.org/10.4103%2Fjrms.JRMS_629_17, 24. 8. 2023.

Grmec, Š., 2008. Zastupitve. In Š. Grmec (Ed), Nujna stanja (pp. 311–351). Zavod za razvoj družinske medicine.

IFRC (International Federation of Red Cross & Red Crescent Societies), 2020. International first aid, resuscitation, and education guidelines 2020. IFRC, Geneva.

Jogan, N., 2015. Prepoznavanje strupenih rastlin v Sloveniji. In M. Brvar (Ed.), Toksikologija 2014: Zastrupitve s strupenimi rastlinami (pp. 31–43). Slovensko zdravniško društvo – Sekcija za klinično toksikologijo.

Kharusha, I. K., Sulaiman, S. S., Samara, A. M., Al-Jabi, S. W., & Zyoud, S. H., 2020. Assessment of knowledge about first aid methods, diagnosis, and management of snakebite among nursing students: a cross-sectional study from Palestine. Emergency medicine international, 2020, 8815632. https://doi.org/10.1155/2020/8815632, 16. 12. 2020.

Ladinik, A., 2015. Prva pomoč ob zastrupitvah [diplomsko delo]. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82002&lang=slv, 24. 8. 2023.

Martínez Monseny, A., Martínez Sánchez, L., Margarit Soler, A., Trenchs Sainz de la Maza, V., & Luaces Cubells, C., 2015. Poisonous plants: an ongoing problem. Anales de pediatria, 82(5), 347–353. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2014.08.008, 24. 8. 2023.

Ng, W. Y., Hung, L. Y., Lam, Y. H., Chan, S. S., Pang, K. S., Chong, Y. K., Ching, C. K., & Mak, T., 2019. Poisoning by toxic plants in Hong Kong: a 15-year review. Hong Kong medical journal, 25(2), 102–112. https://doi.org/10.12809/hkmj187745, 10. 4. 2019.

Pogačar, E., in Malić, Ž., 2022. Priročnik za interno uporabo za Temeljni program usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije.

Slabe, D., 2016. Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi [doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_slabe-damjan.pdf, 23. 8. 2023.

Zellner, T., Prasa, D., Färber, E., Hoffmann-Walbeck, P., Genser, D., & Eyer, F., 2019. The use of activated charcoal to treat intoxications. Deutsches arzteblatt international, 116(18), 311–317. https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0311, 3. 5. 2019.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj