HIGIENA ROK V IZREDNIH RAZMERAH: IZKUŠNJE OB PANDEMIJI COVIDA-19

Avtorji

  • Gregor Jereb Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana

Povzetek

Higiena kot veda o zdravju je ena izmed temeljnih medicinskih ved, ki preučuje vplive na človekovo zdravje. Še posebno v zaostrenih epidemioloških razmerah v zadnjih letih zaradi covida-19 so se ljudje začeli bolj zavedati pomena izvajanja osnovnih higienskih ukrepov, ki so bistveni za uspešno obvladovanje pandemije. Pri obvladovanju in predvsem omejevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 je zelo pomembna tudi ustrezna izvedba postopkov higiene rok. Umivanje in tudi razkuževanje rok sta pomembna higienska ukrepa, ki ju sicer dobro poznamo, vendar ne izvajamo dovolj natančno, predvsem pa ne vedno, ko je to treba. V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave na vzorcu 868 ljudi, z njo pa smo preverjali znanje o higieni rok, odnos posameznika do umivanja in razkuževanja rok ter spremembe v odnosu do umivanja in razkuževanja rok zaradi pandemije. Rezultati kažejo, da so številni svoje higienske navade med pandemijo spremenili, kljub temu pa zaznavamo pomanjkljivo znanje tako o umivanju kot tudi razkuževanju rok. Zaskrbljujoč je predvsem delež uporabnikov, ki si roke v domačem okolju še vedno razkužuje.

Literatura

A. P. J., 2020. Virus SARS-CoV-2 ostane na koži devet ur, z umivanjem ga odstranimo v 15 sekundah. https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/virus-sars-cov-2-ostane-na-kozi-devet-ur-z-umivanjem-ga-odstranimo-v-15-sekundah/539498, 30. 6. 2023.

Adamič, Š., Balažic, J., Baraga, A., Bonač, I., Borisov, P., Brzin, B., Cvetko, E., Černelč, P., Stropnik, Z., Črešnar, B., Dobovišek, J., Drinovec, B., Eder, E., Est, M., Fettich, J., Fortič, B., Golouh, R., Gornjak, V., Grom, D., in drugi, 2002. Slovenski medicinski slovar (1. izd., p. XVI, 1007). Medicinska fakulteta UL.

Alzyood, M., Jackson, D., Aveyard, H., Brooke, J., 2020. COVID-19 reinforces the importance of handwashing. Journal of clinical nursing, 29(15-16), 2760–2761. https://doi.org/10.1111/jocn.15313.

American society for Microbiology, 2005. Women better at hand hygiene habits, hands down. https://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050922020856.htm, 21. 2. 2006.

Borchgrevink, C. P., Cha, J., Kim, S., 2013. Hand washing practices in a college town environment. Journal of environmental health, 75(8), 18–24.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 2023. How to protect yourself & others: Coronavirus disease 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html, 20. 5. 2023.

Dragaš, A. Z., Škerl, M., 2004. Higiena in obvladovanje okužb. Izbrana poglavja. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), 2023. Public health control measures. https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/z-disease-list/covid-19/factsheet/public-health-control-measures, 20. 5. 2023.

Emami, A., Javanmardi, F., Keshavarzi, A., Pirbonyeh, N., 2020. Hidden threat lurking behind the alcohol sanitizers in COVID-19 outbreak. Dermatologic therapy, 33(4), e13627. https://doi.org/10.1111/dth.13627.

FDA (U. S. Food and Drug Administration), 2022. https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/qa-consumers-hand-sanitizers-and-covid-19, 20. 5. 2023.

Garbutt, C., Simmons, G., Patrick, D., Miller, T., 2007. The public hand hygiene practices of New Zealanders: a national survey. The New Zealand medical journal, 120(1265), U2810.

Golin, A. P., Choi, D., Ghahary, A., 2020. Hand sanitizers: A review of ingredients, mechanisms of action, modes of delivery, and efficacy against coronaviruses. American journal of infection control, 48(9), 1062–1067. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.06.182.

Guzek, D., Skolmowska, D., Głąbska, D., 2020. Analysis of GenderDependent Personal Protective Behaviors in a National Sample: Polish Adolescents‘ COVID-19 Experience (PLACE-19) Study. International journal of environmental research and public health, 17(16), 5770. https://doi.org/10.3390/ijerph17165770.

Jabłońska-Trypuć, A., Makuła, M., Włodarczyk-Makuła, M., Wołejko, E., Wydro, U., Serra-Majem, L., Wiater, J., 2022. Inanimate Surfaces as a Source of Hospital Infections Caused by Fungi, Bacteria and Viruses with Particular Emphasis on SARS-CoV-2. International journal of environmental research and public health, 19(13), 8121. https://doi.org/10.3390/ijerph19138121.

Javornik, Š., 2020. Umivanje rok je prva zaščita, ki preprečuje okužbe. https://www.delo.si/novice/slovenija/umivanje-rok-je-prvo-cepivo-ki-preprecuje-okuzbe/, 30. 6. 2023.

Jereb, G., Likar, K., 2006. Umazane roke – grožnja našemu zdravju. v: Lušić, D. (ur.). Zbornik radova. Rijeka: Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo HUSI.

Jereb, G., Markovič Globokar, P., Jevšnik, M., 2015. Hand hygiene in public toilets: a case study from Slovenia. v: Almeida, J. (ur.), Paixão, S. (ur.). Global environmental health faculty forum, Environmental and Health International, ISSN 1683-3805, vol. 16, Special iss. London: International Federation of Environmental Health; Coimbra: Coimbra Health School, 97–102.

Jereb, G., Ovca, A., Markovič Globokar, P., Jevšnik, M., 2016. Hand washing in public toilets. v: One health meets food microbiology: abstracts book, 25th International ICFMH Conference Food Micro 2016, 19-22 July, 2016, Dublin, Ireland. Dublin: University College Dublin.

Jing, J. L. J., Pei Yi, T., Bose, R. J. C., McCarthy, J. R., Tharmalingam, N., Madheswaran, T., 2020. Hand Sanitizers: A Review on Formulation Aspects, Adverse Effects, and Regulations. International journal of environmental research and public health, 17(9), 3326. https://doi.org/10.3390/ijerph17093326.

Likar, K., Bauer, M., 2006. Izbrana poglavja iz higiene: za slušatelje Visoke šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Visoka šola za zdravstvo.

Machida, M., Nakamura, I., Saito, R., Nakaya, T., Hanibuchi, T., Takamiya, T., Odagiri, Y., Fukushima, N., Kikuchi, H., Kojima, T., Watanabe, H., Inoue, S., 2020. Adoption of personal protective measures by ordinary citizens during the COVID-19 outbreak in Japan. International journal of infectious diseases: IJID: official publication of the International Society for Infectious Diseases, 94, 139–144. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.04.014.

Mahmood, A., Eqan, M., Pervez, S., Alghamdi, H. A., Tabinda, A. B., Yasar, A., Brindhadevi, K., Pugazhendhi, A., 2020. COVID-19 and frequent use of hand sanitizers; human health and environmental hazards by exposure pathways. The Science of the total environment, 742, 140561. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140561.

Mościcka, P., Chróst, N., Terlikowski, R., Przylipiak, M., Wołosik, K., Przylipiak, A., 2020. Hygienic and cosmetic care habits in polish women during COVID-19 pandemic. Journal of cosmetic dermatology, 19(8), 1840–1845. https://doi.org/10.1111/jocd.13539.

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), 2021. https://nijz.si/nalezljive-bolezni/koronavirus/koronavirus-sars-cov-2-gradiva/, 20. 5. 2023.

Pittet, D., Allegranzi, B., Boyce, J., World Health Organization World Alliance for Patient Safety First Global Patient Safety Challenge Core Group of Experts, 2009. The World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care and their consensus recommendations. Infection control and hospital epidemiology, 30(7), 611–622. https://doi.org/10.1086/600379.

Siuka., D., 2020. 10 ukrepov v boju proti koronavirusu. https://maribor24.si/slovenija/10-ukrepov-v-boju-proti-koronavirusu, 30. 6. 2023.

Suen, L. K. P., So, Z. Y. Y., Yeung, S. K. W., Lo, K. Y. K., Lam, S. C., 2019. Epidemiological investigation on hand hygiene knowledge and behaviour: a cross-sectional study on gender disparity. BMC public health, 19(1), 401. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6705-5.

Talic, S., Shah, S., Wild, H., Gasevic, D., Maharaj, A., Ademi, Z., Li, X., Xu, W., Mesa-Eguiagaray, I., Rostron, J., Theodoratou, E., Zhang, X., Motee, A., Liew, D., Ilic, D., 2021. Effectiveness of public health measures in reducing the incidence of covid-19, SARS-CoV-2 transmission, and covid-19 mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed.), 375, e068302. https://doi. org/10.1136/bmj-2021-068302.

WHO (World Health Organisation), 2009. Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care. Geneva: WHO 2009. II consensus recommendations. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144035/, 30. 6. 2023.

WHO (World Health Organisation), 2023. Transmission package: protect yourself and others from COVID-19. https://www.who.int/teams/risk-communication/covid-19-transmission-package, 20. 5. 2023.

Widmer, A. F., 2000. Replace hand washing with use of a waterless alcohol hand rub? Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 31(1), 136–143. https://doi.org/10.1086/313888.

Winterman, D., 2012. Handwashing: Why are the British so bad at washing their hands? Poole: BBC News magazine. https://www.bbc.co.uk/news/magazine-19834975?, 24. 2. 2014.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj