ENOTE RDEČEGA KRIŽA V SISTEMU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Avtorji

  • Matej Kejžar Rdeči križ Slovenije, Ljubljana

Povzetek

Rdeči križ Slovenije skupaj z drugimi organizacijami, vključenimi v sistem Civilne zaščite Republike Slovenije, prispeva k celovitemu sistemu varovanja zdravja, življenj in premoženja ljudi ter ohranjanju javne varnosti v Republiki Sloveniji. Namen članka je predstaviti Rdeči križ Slovenije in operativne formacije Rdečega križa Slovenije, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji.

Literatura

Dunant, H., 1862. Un souvenir de Solférino (angl. Memory of Solferino). Genève: Impremerie Jules-Guillaume Fick.

Kerec, D., 2019. Človek, naša prva skrb: Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije.

https://www.rks.si/sl/Poslanstvo/, 6. 7. 2023.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Sile za zaščito, reševanje in pomoč