SKUPAJ SMO NEUSTAVLJIVI: VLOGA PROSTOVOLJCEV BOLNIČARJEV RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE V ODZIVU NA EPIDEMIJO

Avtorji

  • Cvetka Tomin Rdeči križ Slovenije, Ljubljana
  • Nuška Jerman Rdeči križ Slovenije, Ljubljana

Povzetek

Pandemija covida-19, ki se je začela leta 2020, je pokazala, kako ranljive smo skupnosti, družbe in države, kako nas lahko prizadene nekaj nepredstavljivega, na kar nismo pripravljeni. Ranljivost družbe pa lahko država, lokalne skupnosti in civilna družba skupaj blažijo in omejujejo.  Pri tem je pomembna vloga prostovoljcev, ki se vedno znova odzovejo in so temelj organizacij Rdečega križa in Rdečega polmeseca povsod po svetu, v Sloveniji recimo že 157. leto. V Rdečem križu Slovenije spodbujamo in razvijamo čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih ter uvajamo načrtno izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev ter strokovnih sodelavcev za izvajanje poslanstva in nalog. Bolničarji Rdečega križa Slovenije so najboljši primer, ki ga podrobneje predstavljamo v članku. 

Literatura

Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca. https://www.ifrc.org/international-red-cross-and-red-crescent-movement (31. maj 2023).

Zakon o Rdečem križu Slovenije. Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO250 (31. maj 2023).

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO364 (31. maj 2023).

Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, str. 1439. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0524/odredba-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-preprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni (31. maj 2023).

Tori, L., 2015. Ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenije v Sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: primer množične prometne nesreče na dolenjski avtocesti, 27. 11. 2010. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_tori-luka.pdf (31. maj 2023).

Pravila za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa v letu 2023. Strokovni center za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije na XIV. redni seji, 21.december 2022.

Tepina, J., 2021. Komentar: Očka, kaj si delal med zadnjo veliko epidemijo? https://www.24ur.com/novice/slovenija/komentar-ocka-kaj-si-delal-med-zadnjo-veliko-pandemijo.html (31. maj 2023).

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19 — posodobljeno 2024-05-23

Verzije

Številka

Rubrike

Sile za zaščito, reševanje in pomoč