VPLIV EPIDEMIJE COVIDA-19 NA DELOVANJE PROSTOVOLJNE GASILSKE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI

Avtorji

  • Janja Kramer Stajnko Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor; Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana
  • Matjaž Nekrep Perc Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor

Povzetek

Učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti državljanov, kar je še zlasti izpostavljeno ob večjih nesrečah, ki so v zadnjem času predvsem zaradi podnebnih sprememb vedno pogostejše in intenzivnejše. Prostovoljna gasilska organizacija v Sloveniji ima najpomembnejšo vlogo v sistemu zaščite in reševanja, saj so prav gasilci tisti, ki so ob vsakem času in na vsakem kraju v nenehni pripravljenosti za ukrepanje ob izbruhu kakršnekoli nesreče. Izbruh pandemije covida-19 in omejitveni ukrepi, ki so sledili v letih 2020 in 2021, so močno vplivali na številne dejavnosti gasilske organizacije ter posledično na pripravljenost operativnih enot na izredne razmere kot tudi druge dejavnosti, prek katerih se ljudje vključujejo v delo organizacije. Posledice so že opazne, zlasti pri zagotavljanju prostovoljnega kadra v operativnih sestavah, kar bo za vodstvo organizacije v prihodnosti velik izziv. Pri tem imajo pomembno vlogo lokalne oblasti in država, ki morajo v času takih kriz svoje akcijske načrte in ukrepe še posebno usmeriti v vzdrževanje sistema zaščite in reševanja ter tako preprečiti zmanjšanje obsega prostovoljstva.

Literatura

COVID-19, 2020. Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2. Uradni list RS, št. 68/20.

GZS, 2021. Vulkan – informacijski sistem prostovoljnih gasilskih organizacij.

Kladnik, A., 2020. Volunteering and Voluntary Associations in the Post Yugoslav States. An Introduction, Südosteuropa 68, 2, 125–129.

Kramer Stajnko, J., 2019. Organiziranost in delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji. Ujma, 33, 250.

Leskovec, R., Kramer Stajnko, J., 2020. Usposabljanje slovenskih prostovoljnih gasilcev. Ujma, 34–35, 425.

NIJZ, 2021. https://nijz.si/.

Pravila gasilske službe. Uradni list RS, št. 52/10.

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2, 2019). Uradni list RS, št. 59/19.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. http://www.sos112.si/.

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Sile za zaščito, reševanje in pomoč