POTRESI V SLOVENIJI LETA 2022

Avtorji

  • Anita Jerše Sharma Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana,
  • Tamara Jesenko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana,
  • Tatjana Prosen Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana,
  • Barbara Šket Motnikar Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana,
  • Mladen Živčić Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana,

Povzetek

Leta 2022 je državna mreža potresnih opazovalnic zabeležila 1777 potresov v Sloveniji ali bližnji okolici, 31 izmed njih je imelo magnitudo večjo ali enako 2,0. Najmočnejši potres v Sloveniji, z lokalno magnitudo 2,8, se je zgodil 28. marca ob 9.00 po univerzalnem koordiniranem času (UTC) z nadžariščem v bližini Bavšice v okolici Bovca. Največja intenziteta tega potresa je bila IV po evropski potresni lestvici (EMS-98). Potres z nadžariščem v Gorskem kotarju, v neposredni bližini meje s Slovenijo, je imel lokalno magnitudo 2,9. Zgodil se je 31. avgusta ob 10.41 po UTC, njegova največja intenziteta v Sloveniji je bila III po EMS-98. Prebivalci Slovenije so čutili vsaj 174 lokalnih potresov in sedem bolj oddaljenih, in sicer enega z žariščem na Hrvaškem, dva z žariščem v Bosni in Hercegovini ter štiri z žariščem v Italiji. Največjo intenziteto IV–V po EMS-98 so imeli leta 2022 štirje potresi z žariščem v Sloveniji ter en potres z žariščem v Bosni in Hercegovini.

Literatura

ARSO, 2022. Letni seizmološki bilteni, 2000−2022. Arhiv Agencije Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

ARSO, 2023. Državna mreža potresnih opazovalnic. https://potresi.arso.gov.si/potresne-opazovalnice, 1. 6. 2023.

Čarman, M., Lanjšček, M., Pahor, J., Rajh, G., Živčić, M., 2023. Seizmografi v slovenskih šolah. Ujma, 37.

The Central and Eastern European Earthquake Research Network – CE3RN. http://www.ce3rn.eu/, 15. 5. 2023.

Google Maps, 2023. https://www.google.com/maps.

GURS, 2018. Centroidi naselij (geografske koordinate), računalniški seznam.

Grünthal, G. (ur.), 1998. European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98). Conseil de l‘Europe, Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, Volume 15, Luxembourg.

Lienert, B. R., Berg, E., Frazer, L. N., 1988. HYPOCENTER: An earthquake location method using centered, scaled, and adaptively least squares. Bull. Seism. Soc. Am., 76, 771–783.

Lienert, B. R., 1994. HYPOCENTER 3.2 – A Computer Program for Locating Earthquakes Locally, Regionally and Globally. Hawaii Institute of Geophysics & Planetology, Honolulu, 70 str.

Michelini, A., Živčić, M., Suhadolc, P., 1998. Simultaneous inversion for velocity structure and hypocenters in Slovenia. Journal of Seismology, 2(3), 257–265.

Poljak, M., Živčić, M., Zupančič, P., 2000. The Seismotectonic Characteristics of Slovenia. Pure appl. Geophys., 1(57), 37–55.

Vidrih, R., Sinčič, P., Tasič, I., Gosar, A., Godec, M., Živčić, M., 2006. Državna mreža potresnih opazovalnic. Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, Ljubljana, 287 str.

ZAMG, 2021–2022. Preliminary bulletin of regional and teleseismic events recorded with ZAMG-stations in Austria. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien.

Živčić, M., Bondár, I., Panza, G. F., 2000. Upper Crustal Velocity Structure in Slovenia from Rayleigh Wave Dispersion. Pure Appl. Geophys., 157, 131–146.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v Sloveniji