NAJMOČNEJŠI POTRESI PO SVETU LETA 2022

Avtorji

  • Tamara Jesenko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana

Povzetek

Leta 2022 je bilo po svetu 43 potresov magnitude 6,5 ali več. Noben potres ni imel magnitude, večje ali enake 8,0, enajst pa jih je imelo magnitudo med 7,0 in 7,9. Vsaj 30 potresov je zahtevalo človeška življenja, skupaj je bilo vsaj 1760 žrtev. Najmočnejša potresa leta 2022 sta imela magnitudo 7,6, oba sta se zgodila septembra. Prvi je nastal 10. septembra na Papui Novi Gvineji v globini 117 kilometrov, drugi 19. septembra v Mehiki v globini 26 kilometrov. Največ žrtev, vsaj 1163, je zahteval potres 21. junija v Afganistanu magnitude 6,0. Močen potres je 11. januarja stresel tudi Ciper, z magnitudo 6,6 je bil to najmočnejši potres tega leta v Evropi.

Literatura

ISC, 2022. International Seismological Centre, Summ. Bull. Internatl. Seismol. Cent., July - December 2019, Vol 56 (No II), Thatcham, United Kingdom, 2022. http://publications.isc.ac.uk/index.php/summary, 15. 5. 2023.

Jesenko, T., 2018. Močnejši potresi po svetu 2017, Ujma, št. 32, 116−122.

Lapajne, J., 2013. Inženirsko-seizmološki terminološki slovar, elektronski vir, Amebis, d. o. o., Kamnik, in Agencija RS za okolje, Ljubljana, Zbirka Termania. http://www.termania.net/slovarji/131/seizmoloski-slovar.

NEIC, 2022a. M 7.6 - 70 km E of Kainantu, Papua New Guinea. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000iitd/executive, 10. 5. 2023.

NEIC, 2022b. M 7.6 - 35 km SSW of Aguililla, Mexico. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000i9bw/executive, 10. 5. 2023.

NEIC, 2022c. M 6.0 - 55 km SW of Khost, Afghanistan. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000hj3u/executive, 15. 5. 2023.

NEIC, 2022d. M 6.6 - 48 km WNW of Pólis, Cyprus. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gaqu/executive, 15. 5. 2023.

NEIC, 2023a. Significant Earthquakes – 2022. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/significant.php?year=2022, 10. 5. 2023.

NEIC, 2023b. Search Earthquake Catalogue. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/, 10. 5. 2023.

NEIC, 2023c. Lists, Maps and Statistics. US Department of the Interior. Geological Survey, National Earthquake Information Center. https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/lists-maps-and-statistics, 10. 5. 2023.

Tasič, I., in Vidrih, R., 2007. Zapisi oddaljenih potresov in notranja zgradba Zemlje, Ujma št. 21, 155−163.

Wikipedia, 2023a. List of earthquakes in 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_2022, 10. 5. 2023.

Wikipedia, 2023b. Papua New Guinea. https://en.wikipedia.org/wiki/Papua_New_Guinea, 10. 5. 2023.

Wikipedia, 2023c. 2022 Papua New Guinea earthquake. https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Papua_New_Guinea_earthquake, 10. 5. 2023.

Wikipedia, 2023č. 2022 Michoacán earthquake. https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Michoac%C3%A1n_earthquake#Aftershocksearthquake, 11. 5. 2023.

Wikipedia, 2023d. June 2022 Afghanistan earthquake. https://en.wikipedia.org/wiki/June_2022_Afghanistan_earthquake, 15. 5. 2023.

Wikipedia, 2023e. 2022 Cyprus earthquake. https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Cyprus_earthquake, 15. 5. 2023.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v tujini