POPLAVE PO SVETU LETA 2022

Avtorji

  • Peter Frantar Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Leta 2022 je bilo na svetu 354 poplav večjega obsega in žrtev poplav je bilo skupaj 5066, leta 2021 pa 2768. Največ poplav je bilo v južni in jugovzhodni Aziji, največ v Indiji, Pakistanu ter Indoneziji. Veliko poplav so imeli tudi v Kolumbiji, Braziliji in Venezueli. Največ večjih posameznih poplavnih dogodkov je bilo v ZDA, in sicer 27. Poplave so leta 2022 povzročile največ škode med naravnimi nesrečami.

Literatura

AON – Aon Benfield, 2023. 2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight. https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.aspx, 6. 6. 2023.

DFO – Dartmouth Flood Observatory, 2023. Global Flood Detection, Mapping, and Measurement. http://floodobservatory.colorado.edu/, 10. 5. 2023.

Nasa Earth Observatory, National Aeronautics and Space Administration, 2023. http://earthobservatory.nasa.gov/, 15. 5. 2023.

Floodlist, 2023. Floodlist portal. http://floodlist.com, 6. 6. 2023.

Frantar, P., 2009. Poplave po svetu v letu 2008. Ujma, št. 23, Ljubljana.

Frantar, P., 2015. Poplave po svetu leta 2014. Ujma, št. 29, Ljubljana.

Frantar, P., 2016. Poplave po svetu leta 2015. Ujma, št. 30, Ljubljana.

Frantar, P., 2017. Poplave po svetu leta 2016. Ujma, št. 31, Ljubljana.

Frantar, P., 2018. Poplave po svetu leta 2017. Ujma, št. 32, Ljubljana.

Frantar, P., 2019. Poplave po svetu leta 2018. Ujma, št. 33, Ljubljana.

Frantar, P., 2021. Visoke vode in poplave v letih 2019 in 2020. Ujma, št. 34-35, Ljubljana.

Frantar, P., 2022. Visoke vode in poplave leta 2021. Ujma, št. 36, Ljubljana.

PDC – Pacific Disaster Center, 2020. http://www.pdc.org, 8. 6. 2022.

RW – Reliefweb, 2020. www.reliefweb.int, 25. 6. 2023.

Wikipedia, 2019. Strani o poplavah na Wikipediji. https://en.wikipedia.org/wiki/Flood, 1. 5. 2021.

Wunderground, 2020. www.wunderground.com, 15. 5. 2021.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v tujini