SEIZMOGRAFI V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH

Avtorji

  • Martina Čarman Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Miha Lanjšček Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Jurij Pahor Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Gregor Rajh Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Mladen Živčić Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Devet slovenskih osnovnih šol se je odzvalo pobudi Agencije RS za okolje in omogočilo postavitev seizmografov Raspberry Shake 4D v šolskih prostorih. S postavitvijo seizmografov v osnovnih šolah želimo vzbuditi zanimanje za seizmologijo pri osnovnošolcih in učiteljih, jih opogumiti k ogledu in analizi seizmogramov ter prek teh dejavnosti dvigniti zavest o nevarnosti potresov in hkrati izboljšati kulturo potresno varnega obnašanja. V prispevku opišemo sestavo in delovanje seizmografa Raspberry Shake 4D, postopek postavljanja po osnovnih šolah in predstavimo učna gradiva, povezana s seizmologijo, ter njihov pedagoški prispevek.

Literatura

Berenguer, J. L., Balestra, J., Jouffray, F., Mourau, F., Courboulex, F., and Virieux, J., 2020. Celebrating 25 years of seismology at schools in France. Geosci. Commun., 3, 475–481. https://doi.org/10.5194/gc-3-475-2020, 8. 9. 2023.

Cantore, L., Bobbio, A. , De Martino, F., Petrillo, A., Simini, M., Zollo, A., 2003. The EduSeis project in Italy: A tool for training and awareness on the seismic risk. Seismol. Res. Lett., 74 (5), 596–602.

Courboulex, F., Berenguer, J. L., Tocheport, A., Bouin, M. P., Calais, E., Esnault, Y., Larroque, C., Nolet, G., Virieux, J., 2012. Sismos à l’Ecole: A Worldwide Network of Real‐Time Seismometers in Schools. Seismological Research Letters, 83 (5), 870–873. https://doi.org/10.1785/0220110139, 8. 9. 2023.

Denton, P., 2009. UK school seismology project. EMSC Newsl., 24, 15–18.

FDSN, International Federation of Digital Seismograph Networks. https://www.fdsn.org/networks/detail/AM/, 8. 9. 2023.

Havskov, J., Ottemoller, L., 2010. Routine data processing in earthquake seismology: with sample data, exercises and software. Springer Science & Business Media.

Levy, G., Taber, J., 2005. Shake up your community with the IRIS Seismographs in Schools program. Earth Sci., 21 (2), 28–29.

Placer, L., 1981. Geologic structure of southwestern Slovenia. Geologija 24/1, 27–60, Ljubljana.

Placer, L., 1999. Contribution to the macrotectonic subdivision of the border region between Southern Alps andº External Dinarides.- Geologija 41, 223–255 (1998), Ljubljana.

Poljak, M., 2000. Strukturno-tektonska karta Slovenije, izdelana po podatkih Osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000, Mladinska knjiga tiskarna, d. d., Ljubljana.

Poljak, M., Gosar, A., Živčić, M., 2010. Active tectonics in Slovenia: GeoActa, 3, 15–24.

Rajh, G., Cecić, I., 2023. Potresi v jugovzhodni Turčiji 6. februarja 2023. Življenje in tehnika: revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo, 74 (4), 24–34. ISSN: 0514-017X.

Solarino, S., Eva, E., 2009. Disseminating seismology in Liguria, Northern Italy, Geoitalia 2009. VII Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, Italy, 9–11 Settembre 2009, Epitome 3.1369, 366.

Sornette, A., Haslinger, F., 2009. Seismo at school in Switzerland. EMSC Newsl. 24, 15.

Raspberry Shake. https://raspberryshake.org/, 8. 9. 2023.

Fundacija Raspberry Pi. https://www.raspberrypi.com/, 8. 9. 2023.

SEED Manual. http://www.fdsn.org/pdf/SEEDManual_V2.4.pdf, 8. 9. 2023.

EarthScope Consortium, SeedLink. http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/services/seedlink/, 8. 9. 2023.

USGS Swarm download. https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml, 8. 9. 2023.

GNSS. https://www.euspa.europa.eu/european-space/eu-space-programme/what-gnss, 8. 9. 2023.

Network Time Protocol. https://en.wikipedia.org/wiki/Network_ Time_Protocol. 8. 9. 2023.

Raspberry Shake Manual. https://manual.raspberryshake.org/ntp.html, 8. 9. 2023.

Earth Sciences. https://www.essearth.com/the-geophone-how-we-listen-to-the-earth/. 8. 9. 2023.

MEMS Accelerometers. https://web.archive.org/web/20140611054427/http://mafija.fmf.uni-lj.si/seminar/files/2007_2008/MEMS_accelerometers-koncna.pdf, 8. 9. 2023.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Izobraževanje, usposabljanje in preverjanje