ZASNOVA IN IZDELAVA FIZIČNEGA SIMULATORJA DEŽJA: INTERDISCIPLINARNI ŠTUDENTSKI PROJEKT

Avtorji

  • Mateja Klun Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Klaudija Lebar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Katarina Zabret Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana
  • Andrej Zdešar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

Povzetek

V prispevku so predstavljene aktivnosti interdisciplinarnega študentskega projekta za trajnostni razvoj, v katerem smo sodelovali mentorji in študenti s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za elektrotehniko in Inštituta za vode Republike Slovenije. Izdelali smo fizični simulator dežja, ki omogoča raziskave padavin, erozije tal in prestrezanja padavin. Rezultat projekta je delujoč prenosni simulator dežja, ki bo uporabljen v raziskovalne in pedagoške namene, saj študentom omogoča pomemben vpogled v hidrometeorološke procese in boljše razumevanje njihovih morebitnih posledic, ki se v naravi lahko odrazijo v obliki ujm (npr. poplave in zemeljski plazovi). V prispevku so na kratko predstavljeni glavni cilji projekta in izvedene projektne aktivnosti, ki so bile potrebne za izdelavo fizičnega simulatorja dežja.

Literatura

Coleri, E., Kayhanian, M., Harvey, J. T., Yang, K., Boone, J. M., 2013. Clogging evaluation of open graded friction course pavements tested under rainfall and heavy vehicle simulators. Journal of Environmental Management, 129, 164–172.

Corona, R., Wilson, T., D’Adderio, L. P., Porcù, F., Montaldo, N., Albertson, J., 2013. On the Estimation of Surface Runoff through a New Plot Scale Rainfall Simulator in Sardinia, Italy. Procedia Environmental Sciences, 19, 875–884.

Fernández-Raga, M., Rodríguez, I., Caldevilla, P., Búrdalo, G., Ortiz, A., Martínez-García, R., 2022. Optimization of a Laboratory Rainfall Simulator to Be Representative of Natural Rainfall. Water (Switzerland), Vol. 14 No. 23, pp. 1–11.

Kavka, P., in Neumann, M., 2021. Technical note swinging-pulse sprinkling head for rain simulators. Hydrology, Vol. 8 No. 2, 74.

Keller, J., in Bliesner, R. D., 1991. Sprinkle and trickle irrigation. Van Nostrand Reinhold, New York. 6. Khalifa, A. M., Bing So, H., Ghadiri, H., Carroll, C., Burger, P., Yu, B., 2023. MINErosion 4: Using measurements from a tilting flume-rainfall simulator facility to predict erosion rates from post-mining catchments/landscapes in Central Queensland, Australia. International Soil and Water Conservation Research, Vol. 11, Issue 3, 415–428.

Isidoro, J.M.G.P., Silveira, A., Lima, B.O., 2022. Development of a large-scale rainfall simulator for urban hydrology research. Engenharia Sanitaria e Ambiental, Vol. 27 No. 1, 169–173.

Juras, R., Pavlásek, J., Děd, P., Tomášek, V., Máca, P., 2013. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. Zeitschrift Für Geomorphologie, Supplementary Issues, Vol. 57 No. 1, 73–89.

Komac, B., 2021. Koliko Slovenijo stanejo naravne nesreče? Geografski Vestnik, 93, 63–85.

Lassu, T., Seeger, M., Peters, P., Keesstra, S.D., 2015. The Wageningen Rainfall Simulator: Set-up and Calibration of an Indoor Nozzle-Type Rainfall Simulator for Soil Erosion Studies. Land Degradation and Development, Vol. 26 No. 6, 604–612.

Lokošek, N., in Kozjek Mihelc, K., 2022. Ocena ekstremnih padavinskih in snežnih razmer v današnjem in prihodnjem podnebju na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije. Ujma, 36, 265–274.

Lora, M., Camporese, M., Salandin, P., 2016. Design and performance of a nozzle-type rainfall simulator for landslide triggering experiments. Catena, Elsevier B.V. 140, 77–89.

Mayerhofer, C., Meißl, G., Klebinder, K., Kohl, B., Markart, G., 2017. Comparison of the results of a small-plot and a large-plot rainfall simulator – Effects of land use and land cover on surface runoff in Alpine catchments. CATENA, 156, 184–196.

Merz, R., in Blöschl, G., 2003. A process typology of regional floods. Water Resources Research, Vol. 39 No. 12, 1–20.

Mhaske, S. N., Pathak, K., Basak, A., 2019. A comprehensive design of rainfall simulator for the assessment of soil erosion in the laboratory. CATENA, 172, 408–420.

Nielsen, K.T., Moldrup, P., Thorndahl, S., Nielsen, J.E., Duus, L.B., Rasmussen, S.H., Uggerby, M., Rasmussen, M., 2019. Automated rainfall simulator for variable rainfall on urban green areas. Hydrological Processes, Vol. 33 No. 26, 3364–3377.

Radinja, M., Banovec, P., Comas Matas, J., Atanasova, N. 2017. Ukrepi razpršenega zadrževanja in ponikanja padavinske vode (SUDS ). Acta Hydrotechnica, Vol. 30 No. 52, 51–64.

Rončević, V., Živanović, N., Ristić, R., Boxel, J. H. va., Kašanin-Grubin, M., 2022. Dripping Rainfall Simulators for Soil Research— Design Review. Water (Switzerland), Vol. 14 No. 20, pp. 17–19.

Sales Alves, A., Schultz, N., Faria Conforto, B. A. A., Zonta, E., Fonseca de Carvalho, D., 2023. Soil, water and nutrient loss under simulated rainfall patterns in an area fertilised with chicken litter. Journal of Hydrology, 620, 129543.

Sanchez Macedo, P. M., Ferreira Pinto, M., Alves Sobrinho, T., Schultz, N., Rodrigues Coutinho, T. A., Fonseca de Carvalho, D., 2021. A modified portable rainfall simulator for soil erosion assessment under different rainfall patterns. Journal of Hydrology, 596, 126052.

Sezen, C., Šraj, M., Medved, A., Bezak, N., 2020. Investigation of rain-on-snow floods under climate change. Applied Sciences, Vol. 10 No. 4. doi. https://doi.org/10.3390/app10041242.

Wallbrink, P. J., in Croke, J., 2002. A combined rainfall simulator and tracer approach to assess the role of Best Management Practices in minimising sediment redistribution and loss in forests after harvesting. Forest Ecology and Management, 170, 217–232.

UL, 2022. Razpis za »Študentski projekti za trajnostni razvoj«. Razpis v okviru ukrepa Vključevanje lokalnih, regionalnih in globalnih izzivov trajnostnega razvoja, interdisciplinarnosti in STEAM pristopov v študijski proces (ukrep C.III.1).

UN, 2015. Transforming Our World The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 42809, 1–13.

Uzunović, E. F., Mataln-Smehov, B. A., 2023. Razvoj podpornih sistemov za avtomatsko spremljanje eksperimentov na fizičnem simulatorju dežja. V: Muškinja, N., Rotovnik, M., Bratina, B. (uredniki). Zbornik prispevkov konference AIG, Maribor, 1–6.

Zorn, M., in Hrvatin, M. 2015., Škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji med letoma 1991 in 1998. Ujma, 29, 135–148.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Izobraževanje, usposabljanje in preverjanje