Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  Prispevek še ni bil objavljen oziroma ni v postopku objave pri drugi reviji. V nasprotnem primeru so bile okoliščine že pojasnjene uredniku.

 • The submission file is in Microsoft Word document file format.

  Prispevek je zapisana v datoteki Microsoft Word.

 • Where available, URLs for the references have been provided.

  Medmrežni naslovi so pripisani pri vseh medmrežnih virih, kjer je to mogoče.

 • The text is single-spaced; uses a 10-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses). All illustrations' and figures' locations within text are marked (illustrations and figures are not inside text!). Illustrations and figures are provided as supplementary files (cdr, ai for maps and illustrations; tif for photographs). Tables are placed within the text at the appropriate points. Supplementary files must not excess 50 MB.

   

  Besedilo ima enojen razmik, velikost črk pa je 10 pik. V besedilu je uporabljen poševni tekst, podčrtan tekst pa se uporablja le za medmrežne naslove. Lokacije slikovnega gradiva so označene med besedilom, samo slikovno gradivo pa je oddano v dodatnih datotekah (supplementary files), kot so cdr in ai za zemljevide in skice ter tif za fotografije. Preglednice so vnesene v telo besedila. Dodatne datoteke (supplementary files) ne smejo presegati 50 MB.

 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

  Besedilo ustreza oblikovnim in bibliografskim zahtevam, ki so navedene v navodilih (Author Guidelines), ki je dostopen v zavihku About the Journal.

 • !! If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

  !! Če oddajam prispevek, za katerega je obvezna recenzija, zagotavljam, da sem sledil navodilom, kako zagovotivi anonimnost avtorja(jev), ki so dostopna tukaj: Ensuring a Blind Review.

 • Supplementary files are packed in one zip file.

  Dodatne datoteke s slikovnim gradiovm so oddane v eni zip datoteki.

Author Guidelines

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION!

PLEASE CONTACT US or DOWNLOAD PDF GUIDELINES:
- ENGLISH
- SLOVENE

 

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.