Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji // Geographical analysis of voter turnout in Slovenia

Authors

  • Boštjan Rogelj
  • Jernej Tiran

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV86202

Keywords:

volitve, volilna udeležba, volilna geografija, dejavniki volilnega vedenja, Slovenija // elections, voter turnout, electoral geography, factors of electoral behaviour, Slovenia

Abstract

V prispevku je predstavljena geografska analiza volilne udeležbe na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v obdobju 1992–2014. S prostorsko-ekološkim pristopom in uporabo različnih multivariatnih statističnih metod smo skušali razkriti prostorsko strukturo volilne udeležbe in ugotoviti njene najpomembnejše dejavnike. Ugotovili smo, da se prostorske razlike v volilni udeležbi v času niso povečale, se je pa nekoliko spremenila prostorska struktura udeležbe, saj je polarizacijo vzhod–zahod iz devetdesetih let prejšnjega stoletja v zadnjem desetletju zamenjala polarizacija med osrednjo in preostalo Slovenijo. Višja volilna udeležba je na splošno značilna za okraje z boljšo izobrazbeno sestavo in nižjima deležema brezposelnosti ter ostalih neaktivnih prebivalcev.

The article presents the geographical analysis of the voter turnout in the Slovenian parliamentary elections between 1992 and 2014. A spatial-ecological approach was used along with various multivariate statistical methods to determine the spatial structure or the voter turnout and ascertain its most important factors. The results show that the spatial differences in the voter turnout have not increased with time; however, the spatial structure of the turnout had changed somewhat: this is because the east–west polarization from the 1990s shifted in the past decade towards a polarization between central Slovenia and the rest of the country. A higher voter turnout is generally characteristic for districts with a superior educational structure and a lower share of unemployment and other inactive inhabitants.

References

Agnew, J. A. 1987: Place and politics. The Geographical Mediation of State and Society. Boston.

Blais, A. 2000: To vote or not to vote? The Merits and Limits of Rational Choice. Pittsburgh.

Blais, A. 2006: What affects voter turnout? Annual Review of Political Science 9. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105121

Brezovšek, M. 2002: Volitve in politično predstavništvo. Parlamentarne volitve 2000. Ljubljana.

Cox, K. R. 1968: Suburbia and voting behaviour in the London metropolitan area. Annals of the Association of American Geographers 58. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8306.1968.tb01639.x

Della Porta, D. 2003: Temelji politične znanosti. Ljubljana.

Delwit, P. 2013: The end of voters in Europe? Electoral turnout in Europe since WWII. Open Journal of Political Science 3-1. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/ojps.2013.31007

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po generaciji priseljenca, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2011. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2011.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po starosti in spolu, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2012. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2012a.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in doseženi izobrazbi, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2012. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2012b.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in statusu aktivnosti, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2012. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2012c.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in prvem prebivališču, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2012. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2012d.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in doseženi izobrazbi, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2013. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2013a.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in statusu aktivnosti, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2013. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2013b.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po starosti in spolu, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2014. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2014a.

Državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in prvem prebivališču, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2014. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2014b.

Državna pregledna karta 1 : 1.000.000. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2008.

Državna pregledna karta 1 : 250.000. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2013.

Državnozborske volitve 2000, Slovenija. Rezultati raziskovanj 750. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2000.

Državnozborske volitve, Slovenija, 3. 10. 2004. Rezultati raziskovanj 818. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2004.

Fink-Hafner, D. 1993: Uspešnost utrjevanja demokracije na Slovenskem: nekateri kazalci. Problemi konsolidacije demokracije, Politološki dnevi Ankaran '93. Ljubljana.

Kropivnik, S. 1998: Slovenski volivci v geografskem, družbenem in ideološkem prostoru. Ljubljana.

Kropivnik, S., Vrhovac, S. 2012: Pojavi politične patologije v evropskih novih demokracijah. Teorija in praksa 49, 4-5. Ljubljana.

Le Duc, L., Pammet, J. H. 2003: Elections and Participation: The Meaning of the Turnout Decline. Medmrežje: http://www.cpsa-acsp.ca/paper-2003/leduc.pdf (16. 8. 2014).

Medmrežje 1: http://www.rtvslo.si/volitve-v-dz/jansa-letos-je-bogastvo-vplivalo-na-volitve/92641 (15. 8. 2014).

Medmrežje 2: http://www.sds.si/news/10328 (15. 8. 2014).

Medmrežje 3: http://www.sds.si/news/13177 (15. 8. 2014).

Medmrežje 4: http://www.stat.si/popis2011/DefAktivnost.aspx (16. 9. 2014).

Medmrežje 5: http://www.rtvslo.si/dz-volitve-2014/sds-u-sta-volivce-prevzela-tudi-miro-cerar-in-zdruzena-levica/342089 (21. 10. 2014).

Milbrath, L. W., Goel, M. L. 1977: Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics? Chicago.

Niemi, R. G., Weisberg, H. F. (ur.) 2001: Controversies in Voting Behavior. Washington.

Pattie, C., Johnston, R. 1998: Voter turnout at the British General Election of 1992: Rational choice, social standing or political efficacy? European Journal of Political Research 33. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-6765.00383

Predčasne volitve v državni zbor 2011. Državna volilna komisija. Ljubljana, 2011. Medmrežje: http://www.dvk-rs.si/arhivi/dz2011/ (15. 8. 2014).

Predčasne volitve v Državni zbor 2014. Državna volilna komisija. Ljubljana, 2014. Medmrežje: http://www.dvk-rs.si/arhivi/dz2014/ (15. 8. 2014).

Rebernik, D. 2013: Social areas in Ljubljana. Dela 39. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.39.1.5-26

Rogelj, B. 2012: Ureditev volilnih enot v državnozborskem volilnem sistemu. Dela 37. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.37.6.107-128

Sigelman, L., Roeder, P. W., Jewell, M. E., Baer, M. A. 1985: Voting and nonvoting: A multi-election perspective. American Journal of Political Science 29-4. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2111179

Statistični letopis Republike Slovenije 1992. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 1992. Medmrežje: http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?leto=1992&jezik=si (5. 6. 2014).

Tiran, J. 2011: Settlement area type as a factor of electoral behaviour in Slovenia. Hrvatski geografski glasnik 73-1. Zagreb.

Volilna statistika in referendumi: Volitve v Državni zbor, Republika Slovenija, 10. 11. 1996. Statistične informacije 332. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 1996.

Volilni okraji (stanje na dan 13. 7. 2014). Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2014.

Volišča za državnozborske volitve (stanje na dan 13. 7. 2014). Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2014.

Volitve v Državni zbor 2008. Državna volilna komisija. Ljubljana, 2008. Medmrežje: http://www.dvk-rs.si/arhivi/dz2008/ (15. 9. 2009).

Wattenberg, M. P. 2002: Where have all the voters gone? Cambridge.

Wesley, J. 2012: Voter turnout in Manitoba. An ecological analysis. Canadian Political Science Review 6, 2-3.

Wolfinger, R. E., Rosenstone, S. J. 1980: Who Votes? New Haven.

Zaposleni državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in sektorju dejavnosti, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2012. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2012

Zaposleni državljani Republike Slovenije, stari 18 ali več let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji po spolu in sektorju dejavnosti, volilni okraji, Slovenija, 1. januar 2013. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2013.

Downloads

Published

2014-12-15

How to Cite

Rogelj, B., & Tiran, J. (2014). Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji // Geographical analysis of voter turnout in Slovenia. Geografski Vestnik, 86(2), 25–43. https://doi.org/10.3986/GV86202

Issue

Section

Articles/članki