Novi raziskovalni pristopi v družbeni geografiji: participativno akcijsko raziskovanje // New research approaches in human geography: participative action research

  • Dane Podmenik
  • Maks Bembič
Keywords: kritična geografija, participativno akcijsko raziskovanje, participativni proces in metode, aktivizem, reševanje družbenih problemov // critical geography, participative action research, participative process and methods, activism, social problems

Abstract

Participativno akcijsko raziskovanje predstavlja (radikalen) odmik od »konvencionalnih« raziskovalnih pristopov, saj združuje raziskovanje in aktivizem s ciljem reševanja družbenih problemov. Pri tem je ključni poudarek na vzpostavljanju enakovrednega odnosa med raziskovalcem in raziskovanci, ki so vključeni v procese raziskovanja. Medtem, ko lahko v mednarodni geografiji govorimo o »participativnem« obratu, to ne velja za domačo geografijo, saj se participativnemu akcijskemu raziskovanju za enkrat ne posveča večje pozornosti.

We are focusing on the participative action research, which represents a (radical) deviation from ”conventional” research approaches. It combines research and activism, with the aim of solving social problems. One of the main characteristics of this approach is building an equivalent relationship between the researcher and the observers (subjects), which are jointly involved in all stages of the research. While we are witnessing the ”participative” turn in the international geography, this is not the case in the Slovenia, since there is not a lot of attention dedicated to participative action research.

References

Bole, D., Šmid Hribar, M., Kozina, J., Pipan, P. 2014: Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij. Ljubljana.

Cornwall, A., Jewkes, R. 1995: What is participatory research? Social Science and Medicine 41-12. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S

DeLyser, D., Sui, D. 2014: Crossing the qualitative-quantitative chasm III. Enduring methods, open geography, participatory research, and the fourth paradigm. Progress in Human Geography 38-2. Thousand Oaks. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132513479291

Elwood, S., Feliciano, R., Gemsin, K. 2007: Participatory GIS, the Humboldt/West Humboldt Park Community GIS Project. Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. Abingdon.

Fuller, D., Kitchin, R. (ur.) 2004: Radical theory/critical praxis. Academic geography beyond the academy? Radical Theory, Critical Praxis, Making a Difference Beyond the Academy. Victoria.

Hall, L., B. 2005: In from the cold. Reflections on participatory action research from 1970–2005. Convergence 38-1. Thousand Oaks.

Kemmis, S., McTaggart, R. 2005: Participatory action research. Communicative action and the public sphere. The SAGE Handbook of Qualitative Research. London.

Kindon, S. 2010: Participation. The SAGE Handbook of Social Geographies. Los Angeles.

Kindon, S., Elwood, S. 2009: Introduction: More than methods – reflections on participatory action research in geographic teaching, learning and research. Journal of Geography in Higher Education 33-1. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03098260802276474

Kindon, S., Pain, R., Kesby, M. (ur.) 2007: Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. Abingdon.

Kitchin, R. M., Hubbard, P. J. 1999: Research, action and critical geographies. Area 31-3. New Jersey.

Klocker, N. 2012: Doing participatory action research and doing a PhD: words of encouragement for prospective

students. Journal of Geography in Higher Education 36-1. Abingdon. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03098265.2011.589828

Kothari, U. 2001: Power, knowledge and social control in participatory development. Participation: The New Tyranny? London.

MacDonald, C. 2012: Understanding participatory action research: A qualitative research methodology option. Canadian Journal of Action Research 13-2. North Bay.

Martin, K., Hall-Arber, M. 2007: Environment and development: (Re)connecting community and commons in New England fisheries. Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. Abingdon.

Mesec, B. 1993: Akcijsko raziskovanje med socialnim inženirstvom in revolucionarnim aktivizmom. Socialno delo 32, 1-2. Ljubljana.

Mesec, B. 1994: Model akcijskega raziskovanja. Socialno delo 33-1. Ljubljana.

Nared, J. (ur.) 2011: Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Cremer-Schulte, D., Brozzi R., Cortines Garcia, F. 2015: Archieving sustainable spatial development in the Alps through participatory planning. Acta geographica Slovenica 55-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1631

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2014: Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe. Ljubljana.

Peake, L., Sheppard, E. 2014: The emergence of radical/critical geography within North America. An International E-Journal for Critical Geographies 2014-13. Medmrežje: http://www.geog.ucla.edu/sites/default/files/users/esheppard/Peake%26Sheppard%20ACME%202014.pdf (16. 8. 2014).

Pain, R. 2004: Social geography: Participatory research. Progress in Human Geography 28-5. Thousand Oaks. DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0309132504ph511pr

Pratt, G. 2000: Participatory action research. The Dictionary of Human Geography. Oxford.

Razpotnik Visković, N., Urbanc, M., Nared, J. 2009: Prostorska in razvojna vprašanja Alp. Georitem 12. Ljubljana.

Sui, D., DeLyser, D. 2012: Crossing the qualitative-quantitative chasm I: Hybrid geographies, the spatial turn, and volunteered geogrraphic information (VGI). Progress in Human Geography 36-1. Thousand Oaks. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132510392164

Wadsworth, Y. 1998: What is participatory action research? Action Research International. Medmrežje: http://www.aral.com.au/ari/p-ywadsworth98.html (1. 8. 2014).

Volman, R. A., Anderson, T. E., McFarlane, J. 2004: Canadian Community as Partner. Philadelphia.

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki