Naravne in umetne pregrade ter z njimi povezani hidro-geomorfni procesi // Natural and man-made dams and related hydro-geomorphic processes

  • Blaž Komac
  • Matija Zorn
Keywords: geografija, hidro-geomorfni procesi, skalni podor, zemeljski plaz, plazovne pregrade, poplave, porušitev jezov, prožnost, //, geography, hydro-geomorphic processes, rockfall, landslide, landslide dams, floods, dam breach, resilience

Abstract

V članku predstavljamo hidro-geomorfne procese, ki so povezani z naravnimi in umetnimi pregradami. Ob zajezitvah, ki nastajajo za pregradami, prihaja zaradi različnih vzrokov, kot je nihanje vodne gladine, do proženja zemeljskih plazov in skalnih podorov. Takšni pojavi lahko povzročijo prelitje ali podrtje naravnih pa tudi umetnih pregrad. V tem oziru posebej poudarjamo Vajontski zdrs, ki je zaradi človeškega vzroka, velikosti in katastrofalnih posledic eden bolj znanih tovrstnih pojavov v Evropi. Predstavljamo tudi povečini spregledane pojave v Sloveniji ter nekaj večjih pojavov po svetu.

The article presents hydro-geomorphic processes associated with natural and artificial dams. Landslides and rockfalls are triggered behind the dams due to different causes, e.g. fluctuation of the water level. Such phenomena can cause overspilling or demolish natural and artificial dams. In this regard, the article presents the Vaiont rockslide, which is due to human-related causes, its size and the catastrophic consequences one of the most well-known phenomena in Europe. Some other examples from the world and in Slovenia are presented.

References

Alfaro, L. D. 1988: The risk of landslides in Gaillard Cut. Poročilo, Panama Canal Comission, Engineering Division, Geotechnical Branch. Balboa Heights. Medmrežje: http://www.pancanal.com/esp/plan/estudios/ep-0008.pdf (11. 10. 20016).

Barla, G., Paronuzzi, P. 2013: The 1963 Vajont landslide: 50th anniversary. Rock Mechanics and Rock Engineering 46-6. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00603-013-0483-7

Bergström, M. 1990: The release in war of dangerous forces from hydrological facilities. Environmental Hazards of War. London.

Berman, G. 1995: Landlides of the Panama Canal. Energy and Mineral Potential of the Central American-Carribean Region. Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources Earth Science Series 16. Berlin, Heidelberg. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-79476-6_53

Bizjak, R. 2011: Idrija na prelomu 16. stoletja. Idrijski razgledi 56-1.

Bommer, J. J., Rodríguez, C. E. 2002: Earthquake-induced landslides in Central America. Engineering Geology 63, 3-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0013-7952(01)00081-3

Bonnard, C. 2011: Technical and human aspects of historic rockslide-dammed lakes and landslide dam breaches. Natural and Artificial Rockslide Dams. Berlin. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04764-0_3

Cecić, I. 2011: Idrijski potres 26. marca 1511: Kaj pravzaprav vemo o njem? Geografski obzornik 58-1.

Costa, J. E., Schuster, R. L. 1988: The formation and failure of natural dams. Geological Society of America Bulletin 100-7. Boulder. DOI: http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1988)100<1054:TFAFON>2.3.CO;2

Costa, J. E., Schuster, R. L. 1991: Documented Historical Landslide Dams from Around the World. U. S. Geological Survey Open-File Report 91-239. Vancouver. Medmrežje: http://pubs.usgs.gov/of/1991/0239/report.pdf (11. 10. 20016).

Czoernig, C. v. 1876: Über die in der Grafschaft Görz seit Römerzeiten vorgekommenen Veränderungen der Flussläufe. Der Isonzo, als der jüngste Fluss von Europa. Mitteilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien 19.

Dams and Development: A New Framework. The report of the World Commission on Dams. London, 2000. Medmrežje: http://www.unep.org/dams/WCD/report/WCD_DAMS%20report.pdf (11. 10. 2016).

Dam Breach, Dam Failure, and Flooding Links. U.S. Department of the Interior. Bureau of Reclamation. Medmrežje: http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/twahl/breach/breach_links.html (1. 7. 2008).

Dam Break Brings 'Niagara Falls' to Hawaii Valley. CNN, 16. 3. 2006. Medmrežje: http://edition.cnn.com/2006/US/03/15/hawaii.dam/ (30. 6. 2008).

Dam Break in Syria. NASA Earth observatory. Medmrežje: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=2508 (11. 10. 2016).

Diakon, P. 1988: Zgodovina Langobardov. Maribor.

Disastro del Vajont – Diga del Vajont (9. ottobre 1963). Medmrežje: http://www.vajont.net (11. 10. 2016).

Evans, S. G., Delaney, K. B., Hermanns, R. L., Strom, A., Scarascia-Mugnozza, G. 2011a: The formation and behaviour of natural and artificial rockslide dams; Implications for engineering performance and hazard management. Natural and Artificial Rockslide Dams. Lecture Notes in Earth Sciences 133. Berlin. DOI: http://dx.doi.org/ 10.1007/978-3-642-04764-0_1

Evans, S. G., Hermanns, R. L., Strom, A., Scarascia-Mugnozza, G. (ur.) 2011b: Natural and Artificial Rockslide Dams. Lecture Notes in Earth Sciences 133. Berlin. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04764-0

Fan, X., van Westen, C. J., Xua, Q., Gorum, T., Dai, C. 2012: Analysis of landslide dams induced by the 2008 Wenchuan earthquake. Journal of Asian Earth Sciences 57-5. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.06.002

Fuggle, R., Smith, W. T. 2000: Large Dams in Water and Energy Resource Development in the People's Republic of China (PRC). World Commission on Dams. Cape Town.

Genevois, R., Tecca, P. R. 2013: The Vajont landslide: state-of-the-art. Italian Journal of Engineering Geology and Environment - Book Series 6: International Conference on Vajont – 1963–2013 - Thoughts and Analyses After 50 Years Since the Catastrophic Landslide. Padua. DOI: http://dx.doi.org/10.4408/IJEGE.2013-06.B-02

Grimšičar, A. 1988: Zemeljski plazovi v Sloveniji: I. zgodovina. Ujma 2.

Handron, A. J., Patton, F. D. 1987: The Vaiont slide: A geotechnical analysis based on new geologic observations of the failure surface. Engineering Geology 24. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0013-7952(87)90080-9

Jesenovec, S. (ur.) 1995: Pogubna razigranost – 110 let organiziranega hudourničarstva na Slovenskem 1884–1994. Ljubljana.

Kobold, M. 2013: Poplave konec oktobra in v začetku novembra 2012. Ujma 27.

Komac, B. 2015: Modeliranje obpotresnih pobočnih procesov v Sloveniji. Geografski vestnik 87-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV87107

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2008: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2009: Pokrajinski učinki skalnega podora v Pologu. Geografski vestnik 81-1.

Korup, O. 2002: Recent research on landslide dams–a literature review with special attention to New Zealand. Progress in Physical Geography 26-2. DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0309133302pp333ra

Korup, O., McSaveney, M. J., Davies, T. R. H. 2004: Sediment generation and delivery from large historic landslides in the Southern Alps, New Zealand. Geomorphology 61, 1-2. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.01.001

Kryžanowski, A., Širca, A., Humar, N., Ravnikar Turk, M., Žvanut, P., Četina, M., Rajar, R., Detela, I., Polič, M. 2012: Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS - VODPREG. Raziskovalno poročilo, Zavod za gradbeništvo Slovenije. Ljubljana.

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B. 1974: Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom. Geologija 17.

Majhen, M. 2016: Inženirska tragedija 20. stoletja. Življenje in tehnika 67-9.

Malik, L. K., Koronkevich, N. I., Zaitseva, I. S., Barabanova, E. A. 2000: Development of Dams in the Russian Federation and NIS Countries. World Commission on Dams. Cape Town.

Marjanac, T., Marjanac, L., Poljak, M., Živčič, M., Bavec, M. 2001: Srpenica seismites – indicators of paleoseismicity in the Upper Soča valley, NW Slovenia. Geologija 44-2. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2001.026

Medmrežje 1: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=2077 (11. 10. 2016).

Medmrežje 2: http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?img_id=14879 (2. 7. 2008).

Micu, M., Bălteanu, D. 2013: A deep-seated landslide dam in the Siriu Reservoir (Curvature Carpathians, Romania). Landslides 10. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10346-013-0382-8

Natek, K. 1999: Možnosti nadaljnjega sonaravnega razvoja ob treh sosednjih južnoalpskih rekah: Piavi, Tilmentu in Soči. Dela 13.

National Performance of Dams Program 2008. Stanford University. Medmrežje: http://npdp.stanford.edu/index.html (1. 7. 2008).

Nicoletti, P. G., Parise, M. 2002: Seven landslide dams of old seismic origin in southeastern Sicily (Italy). Geomorphology 46, 3-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00074-0

Ocena škode zaradi poplave Drave 5. in 6. 11. 2012: Končno poročilo, 18. 9. 2013. Inštitut za vode Republike Slovenije. Ljubljana, 2013. Medmrežje: http://www.izvrs.si/project/ocena-skode-zaradi-poplave-drave-5-in-6-11-2012-koncno-porocilo-18-9-2013/ (11. 10. 2016).

Panoramio, 2008. Medmrežje: http://www.panoramio.com/photos/original/1272079.jpg (1. 7. 2008).

Popit, T. 2010: Fosilni plaz pri Selu v Vipavski dolini. Življenje in tehnika 61, 7-8.

Prediction of Embankment Dam Breach Parameters. Dam Safety Office. Medmrežje: http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/pubs/PAP/PAP-0735_DSO-98-004.pdf (1. 7. 2008).

Radinja, D., Šifrer, M., Lovrenčak, F., Kolbezen, M., Natek, M. 1976: Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati. Geografski zbornik 15.

Rangachari, R., Sengupta, N., Iyer, R. R., Banerji, P., Singh, S. 2000: Large Dams: India's Experience. World Commission on Dams. Cape Town. Medmrežje: www.dams.org (1. 7. 2008).

Rybář, J., Stemberk, J., Wagner, P. 2002: Landslides. Lisse.

Schuster, R. L. 1979: Reservoir-induced landslides. Bulletin of the International Association of Engineering Geology 20-1. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02591233

Schuster, R. L. (ur.) 1986: Landslide Dams: Processes, Risk and Mitigation. New York.

Schuster, R. L., Alford, D. 2004: Usoi landslide dam and Lake Sarez, Pamir Mountains, Tajikistan. Environmental and Engineering Geoscience 10-2. DOI: http://dx.doi.org/10.2113/10.2.151

Semenza, E. 2001: La storia del Vaiont; raccontata dal geologo, che ha scoperto la frana. San Bartolomeo in Bosco.

Semenza, E., Ghirotti, M. 2000: History of the 1963 Vaiont slide: the importance of geological factors. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 59-2. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s100640000067

Superchi, L., Floris, M., Ghirotti, M., Genevois, R., Jaboyedoff, M., Stead, D. 2010: Technical note: Implementation of a geodatabase of published and unpublished data on the catastrophic Vaiont landslide. Natural Hazards and Earth System Sciences 10. DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-865-2010

Šifrer, M. 1965: Kvartarni razvoj doline Soče med Tolminom in Ročinjem. Elaborat. Inštitut za geografijo SAZU. Ljubljana.

Tacconi Stefanelli, C., Catani, F., Casagli, N. 2015: Geomorphological investigations on landslide dams. Geoenvironmental Disasters 2. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40677-015-0030-9

The 1925 Santa Barbara Earthquake: The Dam Break. Medmrežje: http://projects.crustal.ucsb.edu/sb_eqs/1925/sheffield.html (30. 6. 2008).

The Gateway to astronaut photography. Medmrežje: http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=ISS002&roll=E&frame=7771 (1. 7. 2008).

The Vaiont landslide electronic bibliographic batabase. Natural Hazards and Earth System Sciences Supplement File, 2010. Medmrežje: http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/10/865/2010/nhess-10-865-2010-supplement.pdf (11. 10. 2016).

The Vajont rockslide. Italian Journal of Engineering Geology and Environment - Book Series 6: International Conference on Vajont – 1963–2013 - Thoughts and Analyses After 50 Years Since the Catastrophic Landslide. Padua. Medmrežje: http://www.ijege.uniroma1.it/rivista/international-conference-on-vajont-1963-2013-thoughts-and-analyses-after-50-years-since-the-catastrophic-landslide/topic-6-the-vajont-rockslide/ (11. 10. 2016).

Toccoa Flood. USGS. Medmrežje: http://ga.water.usgs.gov/news/historical-toccoa/ (11. 10. 2016).

Trontelj, M. 1997: Kronika izrednih vremenskih dogodkov XX. stoletja. Ljubljana.

Vries, L. 2005: Dam breaks at Missouri Power Plant. CBS News, 14. 12. 2005. Medmrežje: http://www.cbsnews.com/news/dam-breaks-at-missouri-power-plant/ (11. 10. 2016).

Wahl, T. L. 1998: Prediction of Embankment Dam Breach Parameters: A Literature Review and Needs Assessment. Bureau of Reclamation Dam Safety Office. Medmrežje: https://www.usbr.gov/ssle/damsafety/TechDev/DSOTechDev/DSO-98-04.pdf (11.10. 2016).

Wolter, A., Stead, D., Ward, B. C., Clague, J. J., Ghirotti, M. 2016: Engineering geomorphological characterisation of the Vajont Slide, Italy, and a new interpretation of the chronology and evolution of the landslide. Landslides 13-5. DOI: http://dx.doi.org/10.4408/10.1007/s10346-015-0668-0

Yochum, S., Goertz, L., Jones, P. 2008: Case study of the Big Bay dam failure: Accuracy and comparison of breach predictions. Journal of Hydraulic Engineering 134-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2008)134:9(1285)

Zorn, M. 2002a: Podori na Dobraču. Geografski vestnik 74-2.

Zorn, M. 2002b: Rockfalls in Slovene Alps. Geografski zbornik 42.

Zorn, M. 2003/2004: Nekateri večji skalni podori v Alpah. Ujma 17-18.

Zorn, M., Komac, B. 2009: Nekateri učinki bojevanja na naravno pokrajino. Geografski vestnik 81-2.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki