The new paradigm of solution dolines // Nova paradigma korozijskih vrtač

  • Tatjana Resnik Planinc
Keywords: karst, doline, solution doline, curriculum, syllabus, educational process, //, kras, vrtača, korozijska vrtača, kurikul, učni načrt, izobraževalni proces

Abstract

The paper focuses on the morphogenesis of solution dolines from a theoretical aspect. First of all, the classical paradigm of solution dolines is evaluated, followed by a review of contemporary understandings of karst processes. The author seeks to examine the shift from old concepts within karstology to new concepts and paradigms, although obsolete ideas are still present in lecture books and curricula/syllabi. The problem of altering paradigms is presented using the example of solution dolines, the most typical karst landform, and discussed further through the prism of changing deeply rooted paradigms in the educational process.

Članek obravnava teoretični pogled na morfogenezo korozijskih vrtač. V uvodnem delu je ovrednotena klasična paradigma nastanka korozijskih vrtač; sledi mu pregled sodobnih pogledov na tovrstne kraške procese. Avtorica želi prikazati prehod starih krasoslovnih konceptov v novejše koncepte in paradigme, medtem ko so zastareli koncepti še vedno prisotni v učbenikih ter učnih načrtih. Problem sprememb paradigem je predstavljen na primeru korozijskih vrtač, ki so najbolj tipične površinske kraške oblike, skozi prizmo sprememb globoko zakoreninjenih paradigem v izobraževalnem procesu.

References

Allchin, D. 2004: Error and the Nature of Science. Internet: http://www.actionbioscience.org/education/allchin2.html (9. 4 .2015).

Bahun, S. 1969: On the formation of dolines. Geološki vjesnik 22-1.

Bethemont, J. 1967: Géographie générale: classe de seconde. Paris.

Cook, I., Hordern, B., McGahan, H., Ritson, P. 2000: Geography in focus. Ormskirk (Lancashire).

Cunder, K., Hajdinjak, B., Kandrič, B., Kürbus, T., Demšar Mitrovič, P., Stankovič, M., Gale, A., Sedmak, A., Lovrenčak, F., Gobec, A. 2001: Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Ljubljana.

Cvijić, J. 1893: Das Karstphänomen: Versuch einer Morphologischen Monographie. Wien.

Ford, D., Williams, P. D. 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester.

Gams, I. 2003: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.

Grlj, A., Grigillo, D. 2014: Uporaba digitalnega modela višin in satelitskega posnetka RapidEye za zaznavanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa. Dela 42-1. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.42.7.129-147

Gunn, J. 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science. New York, London.

Klimchouk, A. 2004: Towards defining, delimiting and classifying epikarst: Its origin, processes and variants of geomorphic evolution. Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers 2-5.

Mallot, C. A. 1939: Karst valleys. Bulletin of the Geological Society of America 50-1.

Mihevc, A. 1996: Brezstropa jama pri Povirju. Naše jame 38-1.

Mihevc, A. 1998: Speleogeneza matičnega krasa. Ph.D. Thesis, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Mihevc, A. 2001: Speleogeneza Divaškega krasa. Ljubljana.

Mihevc, A. 2007: Nove interpretacije fluvialnih sedimentov na Krasu. Dela 28. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.28.2.15-28

Mihevc, A., Slabe, T., Šebela, S. 1998: Denuded caves - An inherited element in the karst morphology; The case from Kras. Acta Carsologica 27-1.

Mihevc, A., Stepišnik, U. 2011: Uporaba metode električne upornosti tal na primeru Divaške jame. Dela 35. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.35.3.45-54

Mihevc, A., Stepišnik, U. 2012: Electrical resistivity imaging of cave Divaška jama, Slovenia. Journal of Caves and Karst Studies 74-3. DOI: http://dx.doi.org/10.4311/2010ES0138R1

Mihevc, A., Zupan Hajna, N. 1996: Clastic sediments from dolines and caves found during the construction of the motorway near Divača, on the classical Karst. Acta Carsologica 25-1.

Mihevc, A., Zupan Hajna, N. 2007: Sestava in izvor klastičnih sedimentov iz vrtač in brezstropih jam pri Divači. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana.

Podgórski, Z., Marszelewski, W. K. B. 2002: Geografia część 1. Zarys wiedzy o Ziemi. Warsaw.

Sauro, U. 2003: The dolina: emblematic and problematic karst landform. Dela 20.

Sauro, U. 2012: Closed depressions in karst areas. Encyclopedia of Caves. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-383832-2.00133-X

Senegačnik, J., Drobnjak, B., Vovk Korže, A. 2002: Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Ljubljana.

Simanek, D. E. 2000: The Scientific Method. Internet: https://www.lhup.edu/~dsimanek/scimeth.htm (9. 4. 2015).

Stepišnik, U. 2004: The origin of sediments inside the collapse dolines of Postojna karst (Slovenia). Acta Carsologica 33-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v33i1.326

Stepišnik, U. 2008: The application of electrical resistivity imaging in collapse doline floors: Divača karst, Slovenia. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 42.

Stepišnik, U. 2011: Sediments in collapse dolines on the Kras plateau, Slovenia. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51201

Stepišnik, U. 2015: The problem of dissolution doline definition. Dela 43. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.43.1.29-40

Stepišnik, U., Kosec, G. 2011: Modelling of slope processes on karst. Acta Carsologica 40-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v40i2.11

Stepišnik, U., Mihevc, A. 2008: Investigation of structure of various surface karst formations in limestone and dolomite bedrock with application of the Electrical resistivity imaging. Acta Carsologica 37-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v37i1.165

Sweeting, M. M. 1973: Karst Landforms. New York.

Šušteršič, F. 1994: Classic dolines of classical site. Acta Carsologica 23-1.

Tîrlă, L., Vijulie, I. 2013: Structural–tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania. Geomorphology 197-1. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.05.003

Waugh, D. 2003: The New Wider World. Cheltenham.

Waugh, D. 2009: Geography: An Integrated Approach. Cheltenham.

Whittow, J. 2000: The Penguin Dictionary of Geography. London.

Williams, P. D. 2003: Doline. Encyclopedia of Geomorphology. New York.

Zupan Hajna, N. 2007: Klastični sedimenti iz vrtač med Divačo in Kozino ter njihova mineralna sestava. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana.

Zupan Hajna, N., Bosák, P., Pruner, P. 2007: Raziskave jamskih sedimentov iz zapolnjene jame pri Divači. Kraški pojavi, razkiti med gradjo slovenskih avtocest. Ljubljana.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki