Fotogrametrični in lidarski oblaki točk // Photogrammetric and lidar point clouds

Authors

  • Mihaela Triglav Čekada

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV89106

Keywords:

oblak točk, lasersko skeniranje, fotogrametrija, slikovno ujemanje, grajenje strukture iz gibanja // point cloud, lidar, photogrammetry, image-matching, structure-from-motion

Abstract

V prispevku so opisane štiri metode izdelave oblakov točk: (a) aerolasersko in (b) terestrično lasersko skeniranje, (c) aerofotogrametrični postopek uporabe fotografij velikega formata ter (d) terestrični fotogrametrični postopek oziroma bližnjeslikovna fotogrametrija, kjer lahko objekt fotografiramo iz roke ali iz letalnika. Opisane so prednosti in slabosti posamezne metode. Pred uporabo različnih oblakov točk za izračun višinskih ali prostorninskih sprememb, moramo preučiti gostoto točk v posameznem oblaku točk ter višinsko in položajno ujemanje med oblakoma točk. Navedeni so nasveti, kako pri navedenih postopkih dosežemo najboljši rezultat.

 

The paper describes four methods for point cloud generation: (a) aerial and (b) terrestrial laser scanning, (c) an aerophotogrammetric process where large-format aerial photographs are used, and (d) a terrestrial or close-range photogrammetric process where an object can be photographed from a hand or from a drone (unmanned aerial vehicle). We describe the advantages and disadvantages of each method. If we use two point clouds to calculate heights or volume changes, we should evaluate the density of each point cloud and their vertical and horizontal discrepancies. The guidelines are given how to achieve the best results using mentioned methods.

References

Dsurvey. Medmrežje: http://www.3dsurvey.si/ (23. 9. 2016).

Agisoft Photoscan. Medmrežje: http://www.agisoft.com/ (23. 9. 2016).

Berk, S., Komadina, Ž., Triglav, J. 2011: Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju. Geodetski vestnik 55-2. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.269-283

Bric, V., Berk, S., Triglav Čekada, M. 2013: Zagotavljane kakovosti georeferencioranja podatkov aerolaserskega skeniranja za upravljanje voda. Geodetski vestnik 57-2. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.271-285

Chen, Z., Zhang, B., Han, Y., Zuo, Z., Zhang, X. 2014: Modeling accumulated volume of landslides using remote sensing and DTM data. Remote Sensing 6-2. DOI: https://doi.org/10.3390/rs6021514

CloudCompare. Medmrežje: http://www.danielgm.net/cc/ (23. 9. 2016).

Gläser, P., Haase, I., Oberst, J., Neumann, G. A. 2013: Co-registration of laser altimeter tracks with digital terrain models and applications in planetary science. Planetary and Space Science 89. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pss.2013.09.012

Gruen, A. 2012: Development and status of image matching in photogrammetry. The Photogrammetric Record 27-137. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1477-9730.2011.00671.x

Gruen, A., Akca, D. 2005: Least squares 3D surface and curve matching. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 59-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2005.02.006

Kerin, A. 2014: Uporaba posnetkov z brezpilotnega zračnega plovila za izdelavo digitalnega modela reliefa. Diplomsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kosmatin Fras, M., Valič, R., Bone, M., Mesarič, M. 2015: Uporaba malih brezpilotnih letalnikov za zajem prostorskih podatkov. Geodetska (r)evolucija: zbornik posveta 43. geodetskega dne. Ljubljana.

Leberl, F., Irschara, A., Pock, T., Meixner, P., Gruber, M., Scholz, S., Wiechert, A. 2010: Point clouds: Lidar versus 3D vision. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 76-10. DOI: https://doi.org/10.14358/PERS.76.10.1123

Mongus, D., Triglav Čekada, M., Žalik, B. 2013: Analiza samodejne metode za generiranje digitalnih modelov reliefa iz podatkov lidar na območju Slovenije. Geodetski vestnik 57-2. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.045-259

Remondino, F., Spera, M. G., Nocerino, E., Menna, F., Nex, F. 2014: State of the art in high density image matching. The Photogrammetric Record 29-146. DOI: https://doi.org/10.1111/phor.12063

Richter, R. 2015: 4D point clouds – challenges, solutions and applications. CapturingReality. Medmrežje: http://www.capturingrealityforum.com/wp-content/uploads/CRF15_ConferenceProgramme.pdf (23. 9. 2016).

Triglav Čekada, M. 2016: Navidezna zvrnjenost objektov na državnem ortofotu ali kaj moramo vedeti, ko uporabljamo državni ortofoto. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88107

Triglav Čekada, M., Bric, V. 2015: Končan je projekt laserskega skeniranja Slovenije. Geodetski vestnik 59-3.

Triglav Čekada, M., Crosilla, F., Kosmatin Fras, M. 2009: A simplified analytical model for a-priori lidar point-positioning error estimation and a review of lidar error sources. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 75-12. DOI: https://doi.org/10.14358/PERS.75.12.1425

Triglav Čekada, M., Crosilla, F., Kosmatin Fras, M. 2010: Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih. Geodetski vestnik 54-3. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.403-416

Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Ugotavljanje intenzivnosti geomorfnih procesov s pomočjo posnetkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije. Geografski vestnik 86-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV86206

Urbančič, T., Grahor, V., Koler, B. 2015: Vpliv velikosti celice in metod interpolacij na izračunano prostornino. Geodetski vestnik 59-2. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.231-245

Uredba o sistemu brezpilotnih zrakoplovov. Uradni list Republike Slovenije 52/2016. Ljubljana.

VisulaSFM. Medmrežje: http://ccwu.me/vsfm/ (23. 9. 2016).

Wenzel, K. 2015: Large scale photogrammetric 3D city capturing. CapturingReality. Medmrežje: http://www.capturingrealityforum.com/wp-content/uploads/CRF15_ConferenceProgramme.pdf (23. 9. 2016).

Westoby, M. J., Brasington, J., Glasser, N. F., Hambrey, M. J., Reynolds, J. M. 2012: ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology 179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021

Downloads

Published

2017-12-01

How to Cite

Triglav Čekada, M. (2017). Fotogrametrični in lidarski oblaki točk // Photogrammetric and lidar point clouds. Geografski Vestnik, 89(1). https://doi.org/10.3986/GV89106

Issue

Section

Articles/članki