Teoretično in terminološko o konceptu prožnosti // Theoretically and terminologically about the concept of resilience

  • Lucija Lapuh
Keywords: ekonomska geografija, prožnost, ranljivost, odpornost, recesija, gospodarska kriza, terminologija // economic geography, resilience, vulnerability, resistance, recession, economic crisis, terminology

Abstract

Geografi so se poleg ekonomistov z raziskavami hitro odzvali na spremembe, ki jih je prinesla recesija. Odziv na recesijo in okrevanje po njej preučujemo s konceptom prožnosti, ki je novost v slovenski geografski literaturi. Namen članka je opredeliti koncept prožnosti ter pojasniti s tem konceptom povezane izraze, ki naj se pri preučevanju gospodarske krize in okrevanju po njej uporabljajo v slovenščini. Članek je razdeljen na obdobje pred recesijo, v katerem regije izkazujejo gospodarsko rast, na obdobje recesije in na obdobje okrevanja po njej.

 

Besides economists, geographers have quickly responded to changes made by the recession. A response to it and a recovery afterwards is investigated with the concept of resilience, which is a novelty in the Slovenian geographical literature. The purpose of this paper is to define the concept of resilience and to explain its terminology, which should be used to investigate economic crisis and recovery afterwards in the Slovenian language. This paper is divided, first, to the period before the recession, when regions conduct themselves with an economic growth, second to the period of recession, and third to the period of potential recovery afterwards.

 

References

Breznik, R. 2011: Gospodarske spremembe v Sloveniji in državah Zahodnega Balkana. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Maribor.

Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., Vella, S. 2008: Economic Vulnerability and Resilience. UNU-WIDER Research Paper No. 55. Helsinki.

Christmann, G. B., Ibert, O. 2012: Vulnerability and resilience in a socio-spatial perspective. Raumforschung und Raumordnung 70-4. DOI: https://doi.org/10.1007/s13147-012-0171-1

Christopherson, S., Michie, J., Tyler, P. 2010: Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3-1. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsq004

Economic Crisis: Resilience of Regions, 2012. Medmrežje: http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/ECR2/ECR2_inception_report.pdf (23. 2. 2017).

Economic Crisis: Resilience of Regions, 2014. Medmrežje: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2013Projects/Menu_AppliedResearch/ECR2.html (23. 2. 2017).

Frankenberg, E., Thomas, D., Beegle, K. 1999: The real costs of indonesia's economic crisis: Preliminary findings from the Indonesia family life surveys. Labour and Population Program Working Paper Series 99-4.

Graziano, P. 2013: Vulnerability and resilience of the economic, social and environmental dimensions of Italian provinces. Regional Studies Association European Conferece 2013. Medmrežje: http://www.regionalstudies.org/uploads/Graziano2013.pdf (23. 2. 2017).

Hill, E. W., Wial, H., Wolman, H. 2008: Exploring Regional Economic Resilience. Berkeley Institute of Urban and Regional Development. Medmrežje: http://escholarship.org/uc/item/7fq4n2cv#page-1 (23. 2. 2017).

Holling, C. S. 1973: Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics 4. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245

Kajzer, A. 2008: Varna prožnost v Sloveniji – kje smo in kako naprej? IB revija 42, 3-4.

Kaplan, H. B. 1999: Toward an understanding of resilience: a critical review of definitions and models. Resilience and Development: Positive Life Adaptations. New York.

Kladnik, D. 2015: Družbenogospodarska sestava. Kras. Medmrežje: http://www.razvojkrasa.si/si/ljudje/128/article.html (24. 7. 2015).

Komac, B., Lapuh, L. 2014: Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč. Geografski vestnik 86-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV86103

Komac, B., Lapuh, L., Nared, J., Zorn, M. 2013: Prožnost prostorskih sistemov v primeru kriznih dogodkov. Nove razvojne perspektive, Regionalni razvoj 4. Ljubljana.

Kušar, S. 2012: Izbrani prostorski učinki globalne finančne in gospodarske krize v Ljubljani. Urbani izziv 32-2. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2012-23-02-004

Lapuh, L. 2016a: Ekonomskogeografsko vrednotenje prožnosti regij v času recesije. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Lapuh, L. 2016b: Measuring the impact of the recession on Slovenian statistical regions and their ability to recover. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.764

Leser, H., Haas H., Mosimann, T., Reinhard, P. 1997: Diercke Wörterbuch Allgemenine Geographie. München.

Lorber, L. 2010: Global crisis - an opportunity for completion of structural transformation of Slovenian economy. Folia geographica 40-15.

Mackinnon, D., Derickson, D. 2012: Beyond regional resilience: social relations, scale and adaptation. American Association of Geographers Annual Meeting. Medmrežje: http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=44118 (23. 2. 2017).

Manyena, S. B. 2006: The concept of resilience revisited. Disasters 30-4. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2006.00331.x

Martinčič, L. 2014: Finančna in gospodarska kriza v ZDA po letu 2007. Zaključno seminarsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Marot, N. 2014: Kratka raziskava o izrazu prožnost mest. Sklepno poročilo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Martin, R. 2012: Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography 12-1. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbr019

Medmrežje 1: http://www.businessdictionary.com/ (23. 2. 2017).

Medmrežje 2: www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/e.html (17. 2. 2017).

Medmrežje 3: http://www.financnislovar.com/definicije/ekonomska-depresija.html (23. 2. 2017).

Medmrežje 4: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (23. 2. 2017).

Nared, J. 2006: Vplivi regionalne politike na razvoj prostorskih struktur v Sloveniji: teorije, modeli in aplikacija. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Pike, A., Dawley, S., Tomaney, J. 2010: Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3-1. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsq001

Ravbar, M. 2011: Izgubljamo enostavna delovna mesta, več pa je zahtevnih zaposlitev: gospodarska kriza in trg delovne sile 2008–2010. Delo (12. 9. 2011) 53-211.

Rose, A. 2009: Economic resilience to disasters. CARRI Research Report 8. Medmrežje: http://www.resilientus.org/wp-content/uploads/2013/03/Research_Report_8_Rose_1258138606.pdf (27. 5. 2015).

Simmie, J., Martin, R. 2010: The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3-1. DOI: https://doi.org/10.1093/cjres/rsp029

Strmšek, V. 2014: Vpliv finančno-gospodarske krize na gospodarsko strukturo Šaleške doline. Zaključno seminarsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Taboršak, J. 2011: Nastajanje inovativne regije na razvojni osi Maribor-Celje. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Maribor.

Uhlig, H. 2010: Euro Area Business Cycle Dating Committee: Determination of the 2009 Q2 trough in economic activity. Medmrežje: http://www.voxeu.org/article/when-did-eurozone-recession-end (23. 2. 2017).

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki