Družbeni vplivi prireditev v Mestni občini Koper // Social impacts of events in Municipality of Koper

Authors

  • Kristina Jerman
  • Ksenija Vodeb

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90102

Keywords:

turizem, turistični vplivi, prireditve, destinacija, lokalna skupnost, Mestna občina Koper // tourism, tourism impacts, events, destination, local community, Municipality of Koper

Abstract

Družbeni vplivi prireditev so že več kot dve desetletji pogosta tema raziskovalcev, v zadnjem času tudi v domači znanstveni literaturi. V zadnjih letih je v Mestni občini Koper opaziti velik poudarek na prireditvah, zato v pričujočem delu preučujemo njihov družbeni vpliv. Osnovni cilj prispevka je bil preučiti družbene vplive prireditev v luči zaznav lokalne skupnosti. V maju in juniju 2017 smo izvedli anketo med lokalnimi prebivalci in poglobljene strukturirane intervjuje s predstavniki treh krajevnih skupnosti ter predstavnico občine. Rezultati so pokazali, da lokalna skupnost podpira razvoj prireditev, da prireditve oživljajo dogajanje v mestu in spodbujajo razvoj turizma, s poudarkom na strateškem razvoju in sodelovanju vseh deležnikov.

 

The social impacts of events have been a frequent topic for researchers for over two decades, recently also in domestic scientific literature. In recent years, the Municipality of Koper has put a greater emphasis on social events, so our goal was to study their social impacts. The aim of this article was to examine the social impacts of events in the light of the perceptions of the local community. In May and June 2017, we conducted a survey among the local residents and an in-depth structured interview with representatives of three local communities and a representative of the Municipality. The results showed that the local community supports the development of events; that the events revive the city atmosphere and enhance the development of tourism with an emphasis on the strategic development and participation of all stakeholders.

References

Allen, L., Long, P., Perdue, R., Keiselbach, S. 1988: The impact of tourism development on residents’ perceptions of community. Journal of Travel Research 27-1. DOI: https://doi.org/10.1177/004728758802700104

Andersson, T., Lundberg, E. 2013: Commensurability and sustainability: triple impact assessments of a tourism event. Tourism Management 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.12.015

Balduck, A. L., Maes, M., Buelens, M. 2011: The social impact of the Tour de France: Comparisons of residents' pre-and post-event perceptions. European Sport Management Quarterly 11. DOI: https://doi.org/10.1080/16184742.2011.559134

Belisle, F., Hoy, D. 1980: The perceived impact of tourism by residents: a case study in Santa Marta, Colombia. Annals of Tourism Research 7-1. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(80)80008-9

Bowdin, G., Allen, J., O'Toole, W., Harris, R., McDonnell, I. 2011: Events Management. Oxford.

Brown, S., Getz, D., Pettersson, R., Wallstam, M. 2015: Event evaluation: definitions, concepts and a state of the art review. International Journal of Event and Festival Management 6-2. DOI: https://doi.org/10.1108/IJEFM-03-2015-0014

Connell, J., Page, S. J., Meyer, D. 2015: Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tourism Management 46. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.013

Fredline, L., Deery, M., Jago, L. 2006: Development of a Scale to Assess the Social Impacts of Tourism within Communities. Gold Coast.

Getz, D. 1997: Event Management and Event Tourism. New York.

Getz, D., Page, S. J. 2016: Progress and prospects for event, tourism research. Tourism Management 52. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007

Goldblatt, J. 2000: A Future for event management: the analysis of major trends impacting the emerging profession. Events beyond 2000: Setting the Agenda, 2. Proceedings of Conference on Event Evaluation, Research and Education. Sydney.

Goldblatt, J. J. (ur.) 2008: Special Events: The Roots and Wings of Celebration. Hoboken.

Goldblatt, J. J. 1997: Special Events. New York.

Gorišek, P. 2015: Analiza družbeno–kulturnih vplivov ladijskega turizma: primer Slovenije. Magistrsko delo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Hall, M., Lew, A. A. 2009: Understanding and Managing Tourism Impacts: An Integrated Approach. New York.

Jones, C. 2001: Mega‐events and host‐region impacts: determining the true worth of the 1999 Rugby World Cup. International Journal of Tourism Research 3-3. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.326

Kariel, H. G., Kariel, P. E. 1982: Socio-Cultural Impact of Tourism: An Example from the Austrian Alps. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 64-1. DOI: https://doi.org/10.2307/490903

Knežević, M. 2006: Statistika z uporabo računalnika. Portorož.

Koderman, M. 2014: Zadovoljstvo prebivalcev mesta Koper s kakovostjo bivalnega okolja v izbranih soseskah. Koper živi? Vključevanje prebivalcev v urejanje javnega prostora. Koper.

Korça, P. 1998: Resident perceptions of tourism in a resort town. Leisure Sciences 20-3. DOI: https://doi.org/10.1080/01490409809512280

Lesjak, M., Podovšovnik, E., Uran Maravić, M. 2014: The perceived social impacts of the EuroBasket 2013 on Koper residents. Academica Turistica 7-2.

Madrigal, R. 1995: Residents’ perceptions and the role of government. Annals of Tourism Research 22-1. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00070-9

Mason, P. 2003: Tourism Impacts, Planning and Management. Medmrežje: http://www.mu.edu.et/iphc/images/liblary/Heritage/Heritage_Culture_and_Tourism/Tourism_Impacts_Planing__devet.pdf (1. 3. 2017).

McDonnell, I., Allen, J., O’Toole, W. 1999: Festival and Special Event Management. Brisbane.

McGehee, N., Andereck, K. 2004: Factors predicting rural residents’ support of tourism. Journal of Travel Research 43-2. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287504268234

Medarić, Z. 2014: Pogledi prebivalcev na življenje v starem mestnem jedru Kopra. Koper živi? Vključevanje prebivalcev v urejanje javnega prostora. Koper.

Mesec, B. 1998: Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana.

Perdue, R., Long, P., Kang, Y. 1995: Resident support for gambling as a tourist development strategy. Journal of Travel Research 34-2. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759503400203

Robinson, P., Wale, D., Dickson, G. 2010: Events Management. Wallingford.

Schlenker, K., Foley, C., Getz, D. 2010: ENCORE Festival and Event Evaluation Kit: Review and Redevelopment. Medmrežje: https://pdfs.semanticscholar.org/b8e4/7026370d51714a6262 c66fb9748e0532ec9e.pdf (20. 12. 2017).

Sharpley, R. 2014: Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management 42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.10.007

Shone, A., Parry, B. 2010: Successful Event Management: A Practical Handbook. Andover.

Sikošek, M. 2010: Management prireditev: organizacija študentskih prireditev. Koper:.

Statistični urad Republike Slovenije. Medmrežje: http://www.stat.si (13. 3. 2017).

Tosun, C. 2002: Host perceptions of impacts, a comparative tourism study. Annals of Tourism Research 29-1. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00039-1

Vodeb, K. 2014: Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta. Koper.

Watt, D. C. 1998: Event Management in Leisure and Tourism. Harlow.

Weaver, D., Lawton, L. 2001: Resident perceptions in the urban-rural fringe. Annals of Tourism Research 28-2. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00052-9

Weaver, D. B., Lawton, L. J. 2013: Resident perceptions of a contentious tourism event. Tourism Management 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.01.017

Wilson, J., Shone, M. C., Simmons, D. G., Stewart, E. 2015: Making waves: Examining the interface between cruise tourism and destination community in Akaroa, New Zealand. Tourism in Marine Environments 10, 3-4. DOI: https://doi.org/10.3727/154427315X14181438892856

Yuan, Y. Y. 2013: Adding environmental sustainability to the management of event tourism. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 7-2. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCTHR-04-2013-0024

Yürük, P., Akyol, A., Şimşek, G. G. 2017: Analyzing the effects of social impacts of events on satisfaction and loyalty. Tourism Management 60. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.016

Zhou, Y. J., Ap, J. 2009: Residents perceptions towards the Impacts of the Beijing 2008 Olympic Games. Journal of Travel Research 48-1. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287508328792

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Jerman, K., & Vodeb, K. (2018). Družbeni vplivi prireditev v Mestni občini Koper // Social impacts of events in Municipality of Koper. Geografski Vestnik, 90(1). https://doi.org/10.3986/GV90102

Issue

Section

Articles/članki