Primerjalna analiza modelov pokrovnosti in rabe zemljišč v izbranih državah // Comparative analysis of land cover and land use models in selected countries

Authors

  • Mojca Foški
  • Nataša Đurić
  • Katja Tič
  • Mihaela Triglav Čekada

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90106

Keywords:

pokrovnost, raba tal, primerjalna analiza, Slovenija // land cover, land use, comparative analysis, Slovenia

Abstract

V prispevku so predstavljeni modeli pokrovnosti in rabe zemljišč v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji ter aktivnosti v okviru evropskih projektov EAGLE, HELM in LUCAS. Posamezne države so modele pokrovnosti in rabe zemljišč vzpostavile glede na svoje potrebe ter jih različno uskladile z mednarodnimi prostorskimi podatki. Za vzpostavitev državne baze podatkov o pokrovnosti in rabi zemljišč lahko uporabimo tudi podatke o rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč, vzpostavljene za namen izvajanja evropske kmetijske politike. V Sloveniji se podatki o pokrovnosti, ki jih je vzpostavil Statistični urad Republike Slovenije, ne vzdržujejo več. Podatki kmetijskega ministrstva, ki se vzdržujejo, pa ne pokrivajo z enako podrobnostjo vseh rab. V prispevku predstavljena primerjalna analiza modelov nam lahko služi kot razmislek ter izhodišče k vzpostavitvi modela pokrovnosti in rabe zemljišč tudi v Sloveniji.

 

This paper presents land cover and land use models in Austria, Germany, The Netherlands, and Great Britain and the activities under the European projects EAGLE, HELM and LUCAS. These models have been set up for, and depending on, national requirements and also depending on international spatial data harmonisation. The data on land use of agricultural and forest land, set up for the purpose of implementing the Common (European) Agricultural Policy, are also applicable for setting up the national database on land cover and land use. In Slovenia, the land cover data set up by the Statistical Office of the Republic of Slovenia are no longer updated, while the data by the ministry responsible for agriculture do not cover all land uses with the same level of detail. The comparative analysis of the models can serve as a reflection and starting point for the establishment of a land cover and land use model in Slovenia as well.

References

Anderson J. R, Hardy E. E., Roach J. T., Witmer R. E. 1976: A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data. Geological Survey Professional Paper 964. Washington.

Antrop, M. 2005: Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning 70, 1-2. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.002

Arnold, S., Kosztra, B., Banko, G., Smith, G., Hazeu, G., Bock, M., Valcarcel Sanz, N. 2014: The EAGLE Concept – A Vision of a Future European Land Monitoring Framework. Medmrežje: http://sia.eionet.europa.eu/EAGLE/Outcomes/EARSeL-Symposium-2013_10_2_EAGLE-concept_Arnold-et-al.pdf (10. 5. 2017).

Banko, G., Mansberger, R., Gallaun, H., Grillmayer, R., Pruller, R., Riedl, M., Stemberger, W., Steinnocher, K., Walli, A. 2014: Land Information System Austria (LISA). Land Use and Land Cover Mapping in Europe. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3_15

Barborič, B., Triglav Čekada, M., Bric, V., Kete, P., Dežman Kete, V. 2017: Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodami. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Naravne nesreče 4. Ljubljana.

Ben-Asher, Z. (ur.) 2013: HELM – Harmonised European Land Monitoring: Findings and Recommendations of the HELM Project. Tel-Aviv. Medmrežje: http://www.fp7helm.eu/fileadmin/site/fp7helm/HELM_Book_2nd_Edition.pdf (20. 6. 2017).

CadasterENV – Overview (LISA). Medmrežje: https://www.landinformationsystem.at/#/cadaster-env/overview (15. 1. 2017).

CadasterENV – Products (LISA). Medmrežje: https://www.landinformationsystem.at/#/cadaster-env-austria/products (24. 1. 2018).

Comber, A. J. 2008: Land use or land cover? Journal of Land Use Science 3-4. DOI: https://doi.org/10.1080/17474230802465140

Copernicus Land Monitoring Service - Local Component: Urban Atlas, 2017. Medmrežje: https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas (24. 5. 2018).

De Witt, A. J. W. 2003: Land use mapping and monitoring in the Netherlands using remote sensing data. Geoscience and Remote Sensing Symposium. Toulouse. DOI: https://doi.org/10.1109/IGARSS.2003.1294527

Development of the Austrian Land Information System (LISA). Medmrežje: http://www.landinformationsystem.at/en-us/lisa/overview.aspx (10. 9. 2018).

Digitales Landbedecklungsmodell für Deutschland (LBM-DE). Medmrežje: https://www.bkg.bund.de/DE/Produkte-und-Services/Shop-und-Downloads/Digitale-Geodaten/Landschaftsmodelle/Deutschland/deutschland.html (20. 6. 2017).

Digitales Landbedeckungsmodell für Deutchland DLM-DE2009, 2012. Medmrežje: http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/dlm-de2009.pdf (20. 5. 2018).

Digitales Landbedeckungsmodell für Deutchland DLM-DE2012, 2016. Medmrežje: http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/lbm-de2012.pdf (20. 5. 2018).

EAGLE – Eionet Action Group on Land monitoring in Europe. European Environment Agency, 2014. Medmrežje: http://sia.eionet.europa.eu/EAGLE/#Who_is_EAGLE (14. 9. 2017).

EEA. European Environmental Agency, 2015. Medmrežje: https://www.eea.europa.eu/themes/landuse (1. 6. 2017).

Ellis, E. 2010: Land-use and land-cover change. Encyclopedia of Earth. Medmrežje: http://www.eoearth.org/view/article/51cbee4f7896bb431f696e7b/ (14. 9. 2017).

FAO. Food and Agriculture Organisation, 2017. Medmrežje: http://www.fao.org/docrep/003/x0596e/x0596e01e.htm (7. 6. 2017).

Foški, M. 2018: The (non)usefulness of the register of existing agricultural and forest land use for monitoring the processes in urban areas. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1805

General Information on EAGLE: Medmrežje: https://land.copernicus.eu/eagle/general-information (14. 10. 2016).

Hazeu G. W., Bregt, A. K., de Wit, A. J. W., Clevers J. G. P. W. 2011: A Dutch multi-date land use database: Identification of real and methodological changes. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 13-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jag.2011.04.004

Hazeu, G. W. 2006: Land use mapping and monitoring in the Netherlands (LGN5). Proceedings of the 2nd Workshop of the EARSeL SIG on Land Use and Land Cover. Bonn.

Hazeu, G. W. 2014: Operational land cover and land use mapping in the Netherlands. Land Use and Land Cover Mapping in Europe. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3_18

HELM – Harmonised European Land Monitoring, 2014: Medmrežje: http://www.fp7helm.eu/fileadmin/site/fp7helm/HELM_Book_2nd_Edition.pdf (10. 10. 2017).

HELM – Harmonised European Land Monitoring. Medmrežje: http://www.umweltbundesamt.at/en_helm/ (14. 10. 2016).

Hovenbitzer, M., Emig, F., Wende, C., Arnold, S., Bock, M., Feigenspan, S. 2014: Digital land cover model for Germany – DLM-DE. Land Use and Land Cover Mapping in Europe. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3_16

INSPIRE 2013a: D2.8.II.2 Data specification on land cover – technical guidelines, version 3.0. European Commission. Medmrežje: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 (10. 9. 2017).

INSPIRE 2013b: D2.8.III.4 Data specification on land use – technical guidelines, version 3.0. European Commission. Medmrežje: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 (10. 9. 2017).

INSPIRE 2014: Infrastructure for spatial information in the European Community. European Commission. Medmrežje: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 (10. 9. 2017).

Jenko D. 2017: Objektna klasifikacija podatkov ortofota in laserskega skeniranja za aplikacijo v prostorskem načrtovanju. Magistrsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Keil, M., Esch, T., Divanis, A., Marconcini, M., Metz, A., Ottinger, M., Voinov, S., Wiesner, M., Wurm, M., Zeidler, J. 2015: Updating the Land Use and Land Cover Database CLC for the Year 2012 – „Backdating“of DLM-DE from the Reference Year 2009 to the Year 2006: Medmrežje: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/updating-the-land-use-land-cover-database-clc-for (20. 1. 2018).

Kokalj Ž., Oštir K. 2005:Ugotavljanje pokrovnosti iz satelitskih posnetkov in vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije. Geografski obzornik 52-4.

Krevs, M. 2004: Spreminjanje urbane rabe tal v Ljubljani. Dela 22-5. DOI: https://doi.org/10.4312/DELA.22.5.55-65

Land Cover Map 2007 (25m raster) v1.2, 2016. Medmrežje: https://data.gov.uk/dataset/land-cover-map-2007-25m-raster-gb-v1-2 (20. 6. 2017).

Land Cover Map 2015 – Dataset documentation, 2017. Medmrežje: https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/LCM2015_Dataset_Documentation_22May2017.pdf (22.1.2017).

Land Cover Map 2015, 2018. Medmrežje: https://data.gov.uk/dataset/land-cover-map-2015-vector-gb (24. 5. 2018).

Land Cover/Use Statistics (LUCAS) – Methodology. Medmrežje: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/methodology (24.1.2018).

Land Cover Map 2007 – Dataset Documentation, 2011. Medmrežje: https://www.ceh.ac.uk/sites/default/files/LCM2007%20dataset%20documentation.pdf (7. 7. 2017).

Land Information System Austria (LISA), 2014. Medmrežje: http://www.landinformationsystem.at/ (20. 10. 2017).

LGN7. Medmrežje: https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Environmental-Research/Facilities-Products/Land-use-database-of-the-Netherlands/Different-Versions-of-Databases/LGN7.htm (16. 1. 2017).

LISA mapping services – General Overview. Medmrežje: https://www.landinformationsystem.at/#/mapping-services/general-overview (15. 1. 2017).

Lisec, A., Pišek, J., Drobne, S. 2013: Suitability analysis of land use records of agricultural and forest land for detecting land use change on the case of the Pomurska statistical region. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53104

LUCAS 2017a: Classification of land cover. Medmrežje: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:LUCAS_%E2%80%94_classification_of_land_cover.png (20. 6. 2017).

LUCAS 2017b: Land use and land cover survey. Medmrežje: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey (20. 6. 2017).

Manakos, I., Braun, M. (ur.) 2014: Land Use and Land Cover Mapping in Europe: Practice and Trends. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3

Manual of Concepts on Land Cover and Land Use Information Systems. European Commission. Luxembourg, 2001. Medmrežje: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-34-00-407-__-I-EN.pdf (7. 6. 2017).

Masovni zajem poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/JVN_2017/odprtni_postopek/28._Masovni_zajem_poseljenih_zemljisc_in_dejanske_rabe_poseljenih_zemljisc/Tehnicna_dokumentacija_MZ.pdf (10. 1. 2018).

Medmrežje 1: http://lucc.zrc-sazu.si/Home.aspx (23. 5. 2018).

Medmrežje 2: https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/change-2006-2009/view (24. 1. 2018).

Medmrežje 3: https://www.landinformationsystem.at/#/project-partners (26. 5. 2018).

Mesner, N. 2016: Analiza možnosti uporabe samodejne klasifikacije podobe za vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk. Magistrsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Metodologija vodenja in vzdrževanja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2018. Medmrežje: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZEN_am/metodologija_dejanska_raba_GU.pdf (24. 5. 2018).

Mivšek, E., Pegan Žvokelj, B., Kete, P., Globokar, T. 2012: Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster. Geodetski vestnik 56-4. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.663-673

Okršlar, G. 2015: Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij. Magistrsko delo. Ljubljana. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Ordering the LGN Database. Medmrežje: https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Environmental-Research/Facilities-Products/Land-use-database-of-the-Netherlands/Ordering-the-LGN-database.htm (24. 1. 2018).

Plieninger, T., Draux, H., Fagerholm, N., Bieling, C., Bürgi, M., Kizos, T., Kuemmerle, T., Primdahl J., Verburg, P. H. 2016: The driving forces of landscape change in Europe: a systematic review of the evidence. Land Use Policy 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.040

Pogačnik A. 1992: Urejanje prostora in varstvo okolja. Ljubljana.

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Uradni list Republike Slovenije122/2008, 4/2010 in 110/2010. Ljubljana.

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture – prva obravnava. Ministrstvo za infrastrukturo. Ljubljana, 2017.

Skumavec, D., Šabić, D. 2005: Pokrovnost tal v Sloveniji 1993–2001. Rezultati raziskovanj. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.stat.si/doc/pub/rr-815-05.pdf (14. 2. 2017).

Smith, G. M. 2014: Land use & land cover mapping in Europe: examples from UK. Land Use and Land Cover Mapping in Europe. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7969-3_17

SURS 2007: Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, Slovenija, 2005. Medmrežje: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=977 (14. 2. 2017).

SURS 2017. Medmrežje: http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8158 (1. 7. 2017).

Tavares, A. O., Pato, R. L., Magalhaes, M. C. 2012: Spatial and temporal land use change and occupation over the last half century in a peri-urban area. Applied geography 34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.01.009

The Land Use Database of the Netherlands (LGN database). Wageningen UR, 2015. Medmrežje: http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra/Facilities-Products/Land-use-database-of-the-Netherlands.htm (3. 1. 2015).

Uredba o dejanski rabi zemljišč-predlog za obravnavo. Ministrstvo za okolje in prostor. Ljubljana, 2018. Medmrežje: http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/ (24. 5. 2018).

Van der Sluis, T., Pedroli, B., Kristensen, S. B. P., Lavinia Cosor, G., Pavlis, E. 2015: Changing land use intensity in Europe – Recent processes in selected case studies. Land Use Policy 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.12.005

What is the LGN database? Medmrežje: https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Environmental-Research/Facilities-Products/Land-use-database-of-the-Netherlands/What-is-the-LGN-database.htm (22. 6. 2017).

Zakon o urejanju prostora. Uradni list Republike Slovenije 61/2017. Ljubljana.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Foški, M., Đurić, N., Tič, K., & Triglav Čekada, M. (2018). Primerjalna analiza modelov pokrovnosti in rabe zemljišč v izbranih državah // Comparative analysis of land cover and land use models in selected countries. Geografski Vestnik, 90(1). https://doi.org/10.3986/GV90106

Issue

Section

Articles/članki